FR NL
Beleggen als bedrijf Beleggen als bedrijf I Invest 26

Een goed idee wanneer je

 • op lange termijn wilt investeren
 • op een fiscaal interessante manier geld van de onderneming wilt laten renderen
 • een vast rendement wilt
Neem contact op met je makelaar
Waarom zou je kiezen voor Invest 26?
Flexibiliteit

Je Invest 26-polis heeft ofwel een onbepaald duur(waarbij je de polis op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk kunt afkopen) ofwel een duurtijd van 8 jaar. Onze aanbeveling is om dit product minstens 8 jaar te houden.

Vast rendement

Invest 26 is interessant als je het kapitaal van de rechtspersoon op een flexibele wijze wilt beleggen met een rendement dat wij garanderen (tak26). De interestvoet op de storting min de kosten is 2 %. (vanaf 21/01/2024)

 

Kapitaalbehoud en -groei

Je kunt beleggen om je kapitaal te behouden of te laten groeien. Geld dat niet meteen nodig is voor operationele kosten kun je investeren in verschillende activa. Die investeringen hebben een potentieel om waarde te creëren en een extra inkomstenbron te genereren.

Winstdeelname

Jaarlijks beslist de Algemene Vergadering van Baloise, in functie van de resultaten en de economische toestand, of een winstdeelname toegekend is aan de gekozen tak26-kapitalisatieverrichting. De toekenning van de winstdeling is vooraf onzeker, maar eens toegekend is zij definitief verworven.

 

Hoe werkt dat juist, beleggen als bedrijf?

1. Maak een afspraak met je makelaar

Je makelaar luistert naar de behoeften van jou en je vennootschap. Hij stelt je een aantal vragen. Zo brengt hij je behoeften in kaart en bepaalt hij je beleggingsprofiel. Hij houdt daarbij rekening met je concrete financiële situatie, kennis, ervaring, risicobereidheid, met je spaar- en beleggingsdoelstellingen en je duurzaamheidsvoorkeuren.      

2. Je begint met beleggen

Invest 26 is een beleggingsproduct voor een rechtspersoon. Het is een kapitalisatieverrichting van Baloise naar Belgisch recht.

De minimale eerste koopsom is 15.000 EUR. Daarna kun je, in een polis van onbepaalde duur, bijkomende premiebetalingen doen van minimaal 5.000 EUR. Bij spreiding over twee tak26-kapitalisatierekeningen moet minimaal 10 % van de storting per gekozen rekening worden belegd.

3. We informeren je jaarlijks

Je ontvangt jaarlijks een overzicht met de toestand op 1 januari van je beleggingsinspanningen, de interesten en de eventuele winstdeelname  die je hebt gekregen.
 

Rendement tijdens de eerste 8 jaar
Tak26-rekening

De interestvoet op de storting min de kosten is 2 %. (vanaf 21/01/2024)

Terugbetaling van het kapitaal

De tak26-kapitalisatieverrichting geeft recht op terugbetaling van het kapitaal door Baloise. Op de premies die je investeert zijn taksen en kosten van toepassing (die jij betaalt), op de reserve wordt een beheerkost verrekend, waardoor het mogelijk is dat je op het moment van afkoop of op de vervaldag van de polis, niet je volledig geïnvesteerde premie terugkrijgt. Afhankelijk van het tijdstip van terugbetaling kunnen ook afkoopkosten worden afgehouden.

Het effect van deze taksen en kosten vind je in het Essentiële-Informatiedocument.

Om meer te weten te komen over de pensioenopties bij Baloise, kan je makelaar samen met jou een spaarplan op maat uitwerken. Hij becijfert welke kapitalen je nodig hebt om een bepaald inkomen bij je pensioen te krijgen.

Makelaar zoeken
Belangrijkste risico's
Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht en/of na tussenkomst van het Garantiefonds voor financiële diensten (tak21), loop je bij faillissement van Baloise het risico dat je je opgebouwde kapitaal niet, of maar gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht

De reserve in tak26 vormt een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise. Als Baloise failliet zou gaan, wordt dat bijzonder vermogen bij voorrang gebruikt om de verbintenissen na te komen tegenover de onderschrijvers die onder dat afzonderlijk beheer vallen.

Welke kosten zijn gelinkt aan beleggen als bedrijf?
Instapkosten

Max. 2,5 % op elke premiestorting.

Kosten tijdens de duur van het contract
 • Tak26-polisgedeelte: 0,015 % per maand op je spaargeld (of ‘reserve’)
Afkoopkosten
 • Afkoopkost gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling

  Bij afkoop gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling wordt op de af te kopen reserve een degressieve afkoopkost aangerekend van 3 % (eerste jaar), 2 % (tweede jaar) en 1 % (derde jaar).
  Minimumbedrag: 162,70 
  EUR (index 01/04/2024 - 01/07/2024)
 • Waardecorrectie Tak26-rekening

  Bij afkoop gedurende de eerste garantieperiode van 8 jaar kunnen we een waardecorrectie toepassen.
   

Meer informatie over de kosten vind je in de EID-fiche Invest 26.

Taksen en fiscaliteit
Premietaks

Niet van toepassing

Fiscaal regime

Invest 26 komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid of belastingvermindering.

Roerende voorheffing bij uitkering
 • Voor rechtspersonen onderworpen aan rechtspersonenbelasting: 30 % op het uitgekeerde rendement.
   
 • Voor rechtspersonen onderworpen aan vennootschapsbelasting: het jaarlijkse rendement is belastbaar in de vennootschapsbelasting, bij uitkering wordt een roerende voorheffing van 30 % ingehouden, maar die kun je verrekenen in de vennootschapsbelasting.
Kan ik vroeger geld opnemen?

Eén keer per kalenderjaar kun je zonder kosten een bedrag opnemen tot 15 % van de reserve per jaar met een absoluut maximum van 25.000 EUR.

Wil je een polis nemen?

Bekijk dan eerst de EID-fiche Invest 26, alsook de Algemene Voorwaarden en de Technische fiche Gewaarborgde interestvoeten om je grondig te informeren. 

Neem zeker ook contact op met je makelaar en vraag hem naar meer informatie over ons product Invest 26.

Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.

IPT zelfstandige bedrijfsleiders
Benefit Plan
VAPZ
Blog