FR
NL
FR
NL
Blogs Hoeveel bedraagt het rendement in tak21, tak23, tak26 en tak44?
8 april 2022
Je zou graag je spaargeld zien renderen. Daarvoor heb je bijvoorbeeld de keuze tussen levensverzekeringen in tak21, tak23, tak26 en tak44. Maar welk rendement mag je hierbij verwachten? De manier waarop het rendement opgebouwd wordt, verschilt naargelang je kiest voor een levensverzekering in tak21, tak23, tak26 of tak44. We zetten de verschillende rendementen op een rijtje.

Rendement bij tak21

Investeer je in een tak21-verzekering, dan geniet je een gewaarborgde interestvoet, eventueel aangevuld met een winstdeelname. Hoe groot die winstdeelname is, hangt af van de resultaten van de verzekeraar. Je bent er dus niet zeker van dat je elk jaar een winstdeelname zult krijgen. Interessant is dat de interesten gekapitaliseerd worden: je geniet dus interesten op interesten.

Opgelet, taksen en kosten zijn van toepassing op de premies die je investeert en ze kunnen tot gevolg hebben dat je op het moment van afkoop of op de vervaldag van de polis niet jouw volledige geïnvesteerde premie terugkrijgt.

Door de lage rentestanden zijn ook de gewaarborgde interestvoeten op tak21-verzekeringen vrij bescheiden. De verzekeraar belegt het grootste deel van het geld op een veilige manier in (overheids-)obligaties, waardoor er een sterke band is met de rentes op de financiële markten. Vaak liggen de gewaarborgde interestvoeten lager dan 0,25 % per jaar. De winstdeelname kan ervoor zorgen dat het rendement hoger komt te liggen, maar zekerheid heb je hierover niet vooraf.

De belangrijkste reden waarom je voor een tak21-verzekering zou kiezen, is dan ook veiligheid. Je loopt geen risico om geld te verliezen (vóór aftrek van eventuele kosten en taksen). Vanwaar die eventuele kosten? Je verzekeraar investeert alle spaarpotjes van zijn klanten samen, waardoor grotere investeringen gedaan kunnen worden. Als je voortijdig uitstapt, moet de verzekeraar hierdoor soms meteen grote investeringen verkopen tegen mindere interessante voorwaarden. Veel van je medeklanten zouden hierdoor ook verlies ondervinden. Omdat dat niet eerlijk is voor hen, wordt hiervoor een kost aangerekend, die de dagwaardecorrectie genoemd wordt.

Rendement bij tak23

Kies je voor een tak23-levensverzekering, dan wordt je rendement bepaald door de prestaties van een of meerdere beleggingsfondsen. Zo krijg je, als de fondsen in waarde stijgen, soms uitzicht op mooie rendementen. Daartegenover staat dat je, als de financiële markten zwakke tijden doormaken, weinig rendement kunt boeken of zelfs geld kunt verliezen.

Belangrijk is dat je, als je wilt investeren in tak23, kiest voor een portefeuille aan beleggingsfondsen die aansluiten bij je beleggingsprofiel. Je verzekeringsmakelaar helpt je hierbij. Heb je een eerder defensief profiel, dan zal hij je fondsen voorstellen die daarbij passen. Ben je bereid om wat meer risico’s te nemen, dan kun je wat dynamischere fondsen kiezen. Ook zijn er financiële opties die je toelaten om het beleggingsrisico te beperken, zoals gespreid investeren (drip feed), een verliesbeperking (stop loss) of een winstbescherming. Heb je hier vragen over, stel ze dan zeker aan je makelaar.

Rendement bij tak26

Bij een tak26-product krijg je een gewaarborgde interestvoet. Je weet dus perfect bij het opstarten van de polis hoeveel jouw rendement elk jaar zal bedragen. Ook hierbij geldt, net als bij tak21, het kapitalisatieprincipe. Een tak26-product mikt in de eerste plaats ook op veiligheid en zekerheid. Naar analogie met tak21 zijn de rendementen vrij bescheiden. Bij sommige verzekeraars is tak26 enkel voorbehouden voor vennootschappen, en dus niet toegankelijk voor particulieren.

Rendement bij tak44

Het is ook perfect mogelijk om binnen een en dezelfde verzekering tak21 en tak23 te combineren. We spreken dan van een tak44-verzekering (21+23). Dat biedt je het voordeel dat je voor een bepaald deel van je inleg zekerheid krijgt (tak21) en voor het andere deel kunt mikken op een hoger rendement (via de beleggingsfondsen in tak23).

Welke financiële producten leveren mij het meeste rendement op?

Waarvoor kies ik best?

Dat is een vraag waarop het antwoord voor iedereen anders is. Zoals we hierboven al vermeldden, is je beleggingsprofiel een cruciale parameter. Aan de hand van heel wat vragen zal je makelaar samen met jou zo’n profiel opstellen. Daarbij wordt ingegaan op je toekomstplannen, je financiële situatie, je kennis van financiële producten, je houding tegenover beleggingsrisico’s, … In functie van jouw profiel zal je makelaar je een concreet voorstel doen. 

Daarnaast is het altijd zinvol om je beleggingen te spreiden

Leg niet al je eieren in één mand, is een zeer goede leidraad. Je kunt op verschillende manieren aan spreiding doen:

  • door je financiële middelen te verdelen over vastgoed, beleggingsverzekeringen, een spaarrekening, …
  • door te kiezen voor meerdere types van financiële producten: bijvoorbeeld tak21 en tak23
  • door, als je voor tak23 kiest, te opteren voor verschillende types van beleggingsfondsen: andere risicoklasse, regio, sectoren, … 
Moet ik een premietaks betalen?

Bij sommige levensverzekeringen moet je een premietaks van 2 % betalen. Dat heeft uiteraard een impact op het rendement van je investering.

  • In tak21, tak23 en tak44 betaal je 2 % premietaks, tenzij je kiest voor een pensioenspaarverzekering.
  • In tak26 betaal je geen premietaks.
Heb ik recht op een belastingsvoordeel?

In het kader van het pensioensparen en langetermijnsparen kun je een belastingvoordeel genieten. Dat zorgt voor een mooi extra rendement via je belastingaangifte. Je leest hier alles over de fiscale voordelen in tak21 en tak23.

Neem contact op met je verzekeringsmakelaar. Heb je nog geen makelaar? Dan vind je hier een makelaar in je buurt.

Makelaar zoeken
Meer weten over sparen en beleggen?