FR NL
Baloise met de B van Beleggen BlackRock - Profielfondsen
Profielfondsen

We stellen je graag onze vier profielfondsen voor, die je kunt onderschrijven in onze beleggingsverzekering Invest 23. Een profielfonds is een beleggingsfonds dat aansluit bij jouw risicoprofiel en beleggingsdoelstelling. Onze vier profielfondsen variëren van defensief tot dynamisch en worden beheerd door fondsenbeheerder BlackRock. 

Waarom kiezen voor een profielfonds?

Je wilt een deel van je spaargeld activeren door te beleggen in beleggingsfondsen, maar je bent geen expert en wilt het beheer in handen van professionals laten. 
Profielfondsen maken voor jou beleggen dan boeiend maar ook heel eenvoudig. Die fondsen beleggen in een ruime waaier van aandelen en obligaties, maar de spreiding verschilt naargelang hoeveel risico je als belegger wenst te lopen. Hoe defensiever je profiel, hoe meer er belegd wordt in obligaties. Omgekeerd: hoe dynamischer je bent ingesteld, hoe meer risico je kunt aanvaarden. In een dynamisch profielfonds kan er dan ook meer in aandelen geïnvesteerd worden.

Voor je een fondskeuze maakt, van defensief tot dynamisch, zal je makelaar met jou een aantal vragen overlopen. Op deze manier informeert hij zich over jouw verlangens en behoeften, jouw financiële kennis en ervaring, jouw financiële doelstellingen en draagkracht en je risicoappetijt. Zo bepaalt hij jouw risicoprofiel. Dat risicoprofiel sluit dan mooi aan op een van onze vier profielfondsen. 

Wil je toch enkele specifieke klemtonen leggen, dan kun je steeds een deel van je investering onderbrengen in een of meerdere themafondsen.
 

Welke profielfondsen zijn er?

De profielfondsen van Baloise worden onderliggend beheerd door BlackRock. Die fondsen maken gebruik van ETF’s om zo een gediversifieerde portfolio samen te stellen. 

ETF's zijn Exchange-Traded Funds, beleggingsfondsen die op een beurs worden verhandeld en die dezelfde of soms zelfs een betere prestatie leveren dan een bepaalde index, verminderd met de kosten. Een ETF (ook wel tracker of indextracker genoemd) is in feite een beursgenoteerd fonds dat een index volgt. 

Simpel gezegd koop je met een ETF in één keer aandelen of obligaties uit een index, met als doelstelling het zo goed mogelijk nabootsen of volgen van de benchmark. 

Als passief beleggingsfonds hebben ETF's meestal veel lagere kosten dan actieve fondsen, omdat de beheerder minder arbeidsintensief onderzoek moet doen naar welke aandelen geschikt zijn, maar zich kan baseren op wat de brede markt doet.

De vier profielfondsen beleggen dus onderliggend in indexen, en trachten met andere woorden niet zelf actief fondsen aan te kopen.

De profielfondsen zelf worden echter actief beheerd door BlackRock. Dit wil zeggen dat BlackRock een selectie maakt in welke indexen zij wil beleggen en ze sturen continu bij om de meest optimale resultaten te bereiken.

BMIPs staat voor: BlackRock Managed Indexed Portfolios

BMIPs Defensive

Wanneer kiezen voor dit fonds:
Veilig beleggen is voor jou belangrijk, waarbij je voorkeur uitgaat naar een fonds met weinig schommelingen en een stabiel maar bescheiden rendement. Je kunt dan kiezen voor BMIPs Defensive.

Doelstelling:
een stabiele groei van je belegging op lange termijn, met een risico-schommeling tussen 2 % en 5 % per jaar gemeten over 5 jaar

Samenstelling:
overwegend in obligaties, max. 30 % aandelen
 

BMIPs Conservative

Wanneer kiezen voor dit fonds:
Je geeft de voorkeur aan aangroei van je spaargeld, zonder daarbij blootgesteld te worden aan een al te hoog risico op waardedaling. Een beetje risico tolereer je, om het rendement te verhogen, maar wel slechts in beperkte mate. Je voorkeur gaat dus uit naar een fonds met beperkte waardeschommelingen en een stabiel rendement. Je kunt dan kiezen voor BMIPs Conservative. 

Doelstelling:
een stabiele groei van je belegging op lange termijn, met een risico-schommeling tussen 5 % en 8% per jaar gemeten over 5 jaar

Samenstelling:
overwegend in obligaties, max. 50 % aandelen
 

BMIPs Moderate

Wanneer kiezen voor dit fonds:
Rendement en beperking van het risico zijn belangrijk voor jou. Je vindt het aanvaardbaar om wat risico te nemen om zo een potentieel hoger rendement te behalen. Maar echt uitgesproken risico’s nemen waardoor je belegging of spaargeld sterk in waarde kan dalen, dat doe je liever niet. Dan is BMIPs Moderate mogelijk iets voor jou. 

Doelstelling:
een groei van je belegging op lange termijn, met een risico-schommeling tussen 5 en 10% per jaar gemeten over 5 jaar

Samenstelling:
overwegend in aandelen (max. 70 %)
 

BMIPs Growth

Wanneer kiezen voor dit fonds:
Voor jou is de groei van je vermogen je belangrijkste doelstelling. Een zo hoog mogelijk potentieel rendement behalen, zelfs als daar risico’s aan verbonden zijn. Je aanvaardt dus sterke opwaartse en neerwaartse schommelingen in de waarde van je spaargeld of belegging, bijvoorbeeld door koersschommelingen of wisselrisico’s. BMIPs Growth is voor jou dan een mogelijke oplossing.

Doelstelling:
een groei van je belegging op lange termijn, met een risico-schommeling tussen 10 en 15% per jaar gemeten over 5 jaar

Samenstelling:
overwegend in aandelen (max. 90 %)
 

Wie is BlackRock?

Invest 23 is een beleggingsverzekering tak23 van Baloise. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd. 

BlackRock en duurzaamheid

BlackRock uitte begin 2020 de ambitie om volop de kaart van duurzaamheid te trekken. Ook de ETF’s zullen stapsgewijs omgeschakeld worden naar duurzame ETF’s. Momenteel bedraagt de blootstelling aan dit type ETF’s tussen 25 % en 31 % in het BMIPS-gamma.

BlackRock screent doorlopend de portefeuilles op bepaalde blootstellingen op basis van criteria zoals bedrijfsbetrokkenheid of sector, bedrijven met ernstige controverses en CO2-uitstoot en optimaliseert waar nodig. 

Meer over het ESG-beleid van BlackRock kun je lezen op hun website

Belangrijkste risico's
Marktrisico

De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van je tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico's van het fondsbeheer

Tak23-fondsen en hun onderliggende fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s verbonden aan hun doel, hun samenstelling en aan de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.

Liquiditeitsrisico

In uitzonderlijke omstandigheden bestaat het risico dat de liquiditeit van de tak23-fondsen niet 100 % zeker is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Baloise niet direct een koper vindt om de activa die deel uitmaken van je belegging aan te verkopen (en de verkoop van tak23-fondsen dus uitgesteld is) of wanneer een toezichthouder de verkoop van bepaalde activa tijdelijk niet toelaat (en de verkoop van tak23-fondsen dus geschorst is).

Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht

De reserve van elk afzonderlijk tak23-fonds vormt, elk op zich, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise. Als Baloise failliet zou gaan, wordt dit bijzonder vermogen bij absolute voorrang aangewend voor het nakomen van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers, de verzekerden of de begunstigden die onder dat afgezonderd beheer vallen.

Meer informatie over Invest 23?

Invest 23 is een beleggingsverzekering van Baloise. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd. 

Heb je nog geen makelaar? Hier vind je een kantoor in je buurt:

Makelaar zoeken
Wil je een polis nemen?

Bekijk dan eerst de EID-fiche Invest 23 en de bijlage aan de EID-fiche Invest 23, de Algemene Voorwaarden en het Beheerreglement Tak23-fondsen om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming. 

Heb je klachten?

Neem dan contact op met de klachtendienst of ombudsman.