Beleggen

BlackRock - Profielfondsen

Profielfondsen

We stellen je graag onze vier profielfondsen voor, die je kunt onderschrijven in onze beleggingsverzekering Invest 23. Een profielfonds is een beleggingsfonds dat aansluit bij jouw risicoprofiel en beleggingsdoelstelling. Onze vier profielfondsen variëren van defensief tot dynamisch en worden beheerd door fondsenbeheerder BlackRock. 

Waarom kiezen voor een profielfonds?

Je wilt een deel van je spaargeld activeren door te beleggen in beleggingsfondsen, maar je bent geen expert en wilt het beheer in handen van professionals laten. 
Profielfondsen maken voor jou beleggen dan boeiend maar ook heel eenvoudig. Die fondsen beleggen in een ruime waaier van aandelen en obligaties, maar de spreiding verschilt naargelang hoeveel risico je als belegger wenst te lopen. Hoe defensiever je profiel, hoe meer er belegd wordt in obligaties. Omgekeerd: hoe dynamischer je bent ingesteld, hoe meer risico je kunt aanvaarden. In een dynamisch profielfonds kan er dan ook meer in aandelen geïnvesteerd worden.

Voor je een fondskeuze maakt, van defensief tot dynamisch, zal je makelaar met jou een aantal vragen overlopen. Op deze manier informeert hij zich over jouw verlangens en behoeften, jouw financiële kennis en ervaring, jouw financiële doelstellingen en draagkracht en je risicoappetijt. Zo bepaalt hij jouw risicoprofiel. Dat risicoprofiel sluit dan mooi aan op een van onze vier profielfondsen. 

Wil je toch enkele specifieke klemtonen leggen, dan kun je steeds een deel van je investering onderbrengen in een of meerdere themafondsen.
 

Welke profielfondsen zijn er?

De profielfondsen van Baloise worden onderliggend beheerd door BlackRock. Die fondsen maken gebruik van ETF’s om zo een gediversifieerde portfolio samen te stellen. 

ETF's zijn Exchange-Traded Funds, beleggingsfondsen die op een beurs worden verhandeld en die dezelfde of soms zelfs een betere prestatie leveren dan een bepaalde index, verminderd met de kosten. Een ETF (ook wel tracker of indextracker genoemd) is in feite een beursgenoteerd fonds dat een index volgt. 

Simpel gezegd koop je met een ETF in één keer aandelen of obligaties uit een index, met als doelstelling het zo goed mogelijk nabootsen of volgen van de benchmark. 

Als passief beleggingsfonds hebben ETF's meestal veel lagere kosten dan actieve fondsen, omdat de beheerder minder arbeidsintensief onderzoek moet doen naar welke aandelen geschikt zijn, maar zich kan baseren op wat de brede markt doet.

De vier profielfondsen beleggen dus onderliggend in indexen, en trachten met andere woorden niet zelf actief fondsen aan te kopen.

De profielfondsen zelf worden echter actief beheerd door BlackRock. Dit wil zeggen dat BlackRock een selectie maakt in welke indexen zij wil beleggen en ze sturen continu bij om de meest optimale resultaten te bereiken.

BMIPs staat voor: BlackRock Managed Indexed Portfolios

BMIPs Defensive

BMIPs Conservative

BMIPs Moderate

BMIPs Growth

Wie is BlackRock?

Baloise werkt samen met fondsenbeheerder BlackRock voor het beheer van deze vier profielfondsen.

BlackRock is de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen. Eind 2020 beheerde het bedrijf ongeveer 8,6 biljoen dollar aan activa voor rekening van beleggers wereldwijd.
 

BlackRock en duurzaamheid

BlackRock uitte begin 2020 de ambitie om volop de kaart van duurzaamheid te trekken. Ook de ETF’s zullen stapsgewijs omgeschakeld worden naar duurzame ETF’s. Momenteel bedraagt de blootstelling aan dit type ETF’s tussen 25 % en 31 % in het BMIPS-gamma.

BlackRock screent doorlopend de portefeuilles op bepaalde blootstellingen op basis van criteria zoals bedrijfsbetrokkenheid of sector, bedrijven met ernstige controverses en CO2-uitstoot en optimaliseert waar nodig. 

Meer over het ESG-beleid van BlackRock kun je lezen op hun website

Belangrijkste risico's

Marktrisico

Risico's van het fondsbeheer

Liquiditeitsrisico

Kredietrisico

Wettelijk voorrecht

Meer informatie over Invest 23?

Invest 23 is een beleggingsverzekering van Baloise Insurance. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd. 

Neem contact op met je makelaar

Wil je een polis nemen?

Bekijk dan eerst de EID-fiche Invest 23 en de bijlage aan de EID-fiche Invest 23, de Algemene Voorwaarden en het Beheerreglement Tak23-fondsen om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming. 

Heb je klachten?

Neem dan contact op met de klachtendienst of ombudsman.