FR NL
Evenementenverzekering
 • Ruime bescherming voor schade en ongevallen
 • Ook verzekerd tijdens opbouw- en afbraakwerken
 • Tot het laatste moment af te sluiten via je makelaar
Laat een makelaar mij contacteren
Evenementenverzekering Event Safe
Bescherm jezelf en je vrijwilligers: denk aan een evenementenverzekering

Je houdt ervan om evenementen te organiseren, bijvoorbeeld om geld in te zamelen voor je vzw of om je buren beter te leren kennen tijdens een gezellige straatbarbecue. Maar wat als er iets misloopt tijdens je evenement? Misschien geraakt iemand van de aanwezigen of van de vrijwilligers gekwetst of is er schade aan materiaal of aan de zaal. De organisatie wordt dan verantwoordelijk gesteld.  Dus of je nu een particulier persoon, een vereniging of vzw bent, als je een evenement organiseert, dan neem je best ook een evenementenverzekering om jezelf en je vrijwilligers te beschermen.

Event Safe bestaat standaard uit de verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid. Daarnaast kan je uit verschillende opties kiezen voor extra bescherming op maat van je evenement. Je makelaar begeleidt je hier graag bij.

Lees altijd aandachtig de IPID-fiche en de Algemene Voorwaarden alvorens je evenementenverzekering af te sluiten.

Verzekeringen Event Safe
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Je kunt als organisator verantwoordelijk gesteld worden voor schade die iemand oploopt tijdens je evenement. De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid in je evenementenverzekering Event Safe beschermt je aansprakelijkheid voor schade aan anderen door de schade aan de tegenpartij te vergoeden.

Let op, de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht sommige organisatoren een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid te nemen voor vrijwilligers van het evenement. Het gaat hier om vzw’s, feitelijke verenigingen die iemand in vast betaald dienstverband hebben, of feitelijke verenigingen die afhangen van een vzw of van een feitelijke vereniging die iemand in vast dienstverband hebben.

Wat is verzekerd in je evenementenverzekering voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid?

 • Materiële en lichamelijke schade.

Wat is niet verzekerd in je evenementenverzekering voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid?

 • Opzettelijke schade door een verzekerde
 • Schade door grove schuld
 • Schade aan dieren en goederen die een verzekerde in leen, in huur of in bewaring heeft

Wie kan een beroep doen op deze verzekering?

​​​​​​​
De persoon die schade heeft opgelopen waarvoor de organisatie en/of de vrijwilliger aansprakelijk is.

Voorbeelden:

 • Tijdens de opbouw- en afbraakwerken beschadig je twee fietsen of valt een ladder op een wagen.
 • Tijdens een receptie valt een schotel op de voet van een bezoeker.
 • Tijdens het evenement valt een bezoeker over een elektriciteitskabel waardoor zijn mobiele telefoon is beschadigd.
 • Bezoekers lopen een voedselvergiftiging op tijdens het evenement.
Persoonlijke Ongevallen

De verzekering Persoonlijke Ongevallen in je evenementenverzekering Event Safe dekt de kosten die de organisatoren of vrijwilligers hebben na een ongeval tijdens je evenement.

Wat is verzekerd in je evenementenverzekering voor Persoonlijke Ongevallen?

 • Blijvende persoonlijke ongeschiktheid
 • Medische kosten
 • Overlijden van slachtoffers

Wat is niet verzekerd in je evenementenverzekering voor Persoonlijke Ongevallen?

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Opzettelijke schade 
 • Schade door deel te nemen aan snelheidsritten of dergelijke of door op een circuit te rijden
 • Schade door het beoefenen van gevaarlijke sporten (bijv. alpinisme, speleologie, zweefvliegen, …)

Wie kan een beroep doen op deze verzekering?

De organisatoren en vrijwilligers die lichamelijke schade hebben door een ongeval tijdens het evenement.

Voorbeelden van ongevallen die verzekerd zijn in je evenementenverzekering:

 • Tijdens je buurtfeest verbrandt een vrijwilliger zich aan de barbecue.
 • Bij het opzetten van de tent stoot je je hoofd tegen een tentpaal.
 • Tijdens het opdienen verstuikt een vrijwilliger zijn voet.
Rechtsbijstand door Euromex

De verzekering Rechtsbijstand in je evenementenverzekering Event Safe verleent juridische bijstand voor de organisatoren en vrijwilligers van een evenement. In eerste instantie bieden we juridische verdediging met het oog op een minnelijke regeling. Wanneer een minnelijke, correcte regeling door Euromex niet mogelijk is en er een gerechtelijke procedure wordt opgestart, dekt Event Safe ook de kosten en erelonen van een vrij gekozen advocaat. Bovendien nemen wij je verdediging op als je verdacht wordt van strafbare feiten.

Wat is verzekerd in je evenementenverzekering voor Rechtsbijstand?

 • De strafrechtelijke verdediging voor onopzettelijke inbreuken
 • De strafrechtelijke borgsom
 • Het burgerlijk verhaal tegen een derde die schade heeft toegebracht
 • Het voorschieten van de vergoeding voor de materiële schade
 • Het voorschieten van de vergoeding voor de lichamelijke schade

Wat is niet verzekerd in je evenementenverzekering voor Rechtsbijstand?

 • De kosten en erelonen van een advocaat of deskundige zonder ons akkoord vooraf. Die kosten of erelonen kunnen wij wel betalen als ze gemaakt werden voor dringende maatregelen.
 • De schadegevallen ontstaan door een actieve deelname aan vechtpartijen en uitlokking.
 • De kosten voor verdediging als je vervolgd wordt voor misdaden of een poging daartoe.
 • Het vorderen van een vergoeding voor een schade door brand of ontploffing tenzij het om lichamelijke schade gaat.
 • Opzettelijke schade.

Wie kan een beroep doen op deze verzekering?

De organisatoren en vrijwilligers van het evenement.

Voorbeeld:

Bij een concert raakt een bezoeker ernstig gewond doordat een deel van de podiumverlichting op hem neervalt. Het Openbaar ministerie is van oordeel dat je onvoldoende voorzorgen nam, en vervolgt je voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Euromex vergoedt de kosten en erelonen van de advocaat die je strafrechtelijke verdediging opneemt.​​​​​​​

Vindt je evenement plaats in een zaal? Voeg dan deze 2 verzekeringen toe aan je evenementenverzekering Event Safe:

Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing

Breekt er brand uit tijdens je evenement? Of word je opgeschrikt door een ontploffing? De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing in je evenementenverzekering Event Safe vergoedt de schade die anderen hierdoor oplopen.

Let op, voor evenementen in een zaal is deze verzekering verplicht. Controleer of de zaal hiervoor zelf verzekerd is. Voor sommige evenementen wordt dit verplicht door de lokale overheid.

Wat is verzekerd in je evenementenverzekering voor Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing?

 • Materiële en lichamelijke schade door brand of ontploffing.

Wat is niet verzekerd in je evenementenverzekering voor Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing?

 • Opzettelijke schade veroorzaakt door een verzekerde
 • De materiële schade die verzekerbaar is in een brandverzekering zoals de dekking huurdersaansprakelijkheid, gebruikersaansprakelijkheid of verhaal van derden
 • De schade door het niet uitvoeren van maatregelen en verordeningen opgelegd door de bevoegde overheid voor de bescherming tegen en de preventie van brand en ontploffing

Wie kan een beroep doen op deze verzekering?

​​​​​​​Alle slachtoffers van de brand of ontploffing ongeacht of de organisatie hiervoor aansprakelijk is.

Schade aan zaal

Is er schade aan de zaal na het evenement? Dan zal de eigenaar de organisatie van het evenement verantwoordelijk stellen. De waarborg Schade aan zaal in je evenementenverzekering vergoedt de schade aan de onroerende goederen zoals bijv. muren en deuren.

Let op, de schade wordt enkel vergoed als de schuldige aangeduid kan worden.

Wat is verzekerd in je evenementenverzekering voor Schade aan zaal?

 • Schade aan de zaal tot 25.000 euro.

Wat is niet verzekerd in je evenementenverzekering voor Schade aan zaal?

 • Opzettelijke schade door een verzekerde
 • Schade door grove schuld
 • Schade aan dieren en goederen die een verzekerde in leen, in huur of in bewaring heeft
 • Schade veroorzaakt door brand, rook, ontploffing of water
 • Roerende goederen zoals bijv. stoelen en tafels 

Wie kan een beroep doen op deze verzekering?

​​​​​​​De organisatoren zodat ze de eigenaar van de zaal kunnen vergoeden.
 

Vraag er naar bij je makelaar
Schade melden
Veelgestelde vragen
1. Is het nemen van een evenementenverzekering verplicht?

Er zijn 3 gevallen waarbij een verzekering verplicht is:

 • Sinds 2005 zijn organisaties verplicht om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van vrijwilligers te verzekeren.
 • Vind je evenement plaats in een zaal? Dan ben je verplicht om een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand & Ontploffing te nemen wanneer de verhuurder of eigenaar van de zaal dat niet heeft.
 • De lokale overheid kan ook extra verplichtingen opleggen. Neem steeds contact op met hen om te bekijken wat nodig is voor jouw evenement.
2. Is een evenementenverzekering nuttig wanneer dit niet wettelijk verplicht is?

Absoluut! 

Het gaat vooral om schade die bezoekers, omwonenden, medewerkers en anderen krijgen door het evenement. Als organisator ben je verantwoordelijk en bescherm je jezelf best voor die risico’s. Een evenement organiseren zonder een aansprakelijkheidsverzekering is dus haast ondenkbaar. Maar naast een aansprakelijkheidsverzekering bevat onze evenementenverzekering Event Safe ook andere verzekeringen zoals een ongevallenverzekering om de veiligheid van medewerkers te garanderen. Vervolgens is een goede bijstand voor juridische problemen zeker geen overbodige luxe.

3. Wanneer ben je aansprakelijk?

Loopt er iets mis op je evenement? Heb je iets belangrijks over het hoofd gezien? Dan wordt de organisatie verantwoordelijk gesteld. Als organisator ben je verplicht die schade te vergoeden.

4. Wie kan een evenementenverzekering afsluiten?

Wie het evenement organiseert, sluit best een evenementenverzekering af. De organisatoren kunnen particulieren zijn, feitelijke verenigingen, vzw’s, enz.

Let wel, je moet minimaal 18 jaar oud zijn. 

5. Voor welke periode geldt de evenementenverzekering?

De schades die voorkomen tijdens de geldigheidsduur van de evenementenverzekering worden verzekerd. 

Voor de evenementenverzekering geef je begin en einddatum op van het evenement zelf. We verzekeren ook de opbouw en afbraak van het evenement. Daarom verzekeren we vanaf 5 dagen voor het evenement tot 5 dagen na het evenement. De begindatum en einddatum van het evenement worden opgegeven in de Bijzondere Voorwaarden

Organiseer je een evenement dat gedurende een bepaalde periode op verschillende dagen plaatsvindt, bijvoorbeeld gedurende de maand juni elke zaterdag? En wil je dit evenement verzekeren? Neem dan contact op met je makelaar.

6. Wat moet ik doen in geval van schade?

Neem zo snel mogelijk contact op met je makelaar. Als verzekeringsexpert is hij de beste garantie om je uitstekend advies te verlenen.

7. Is er een franchise in Event Safe?

In Event Safe is er een franchise van 125 euro voor materiële schade per schadegeval. Er is geen franchise voor lichamelijke schade.

Kies je voor een verzekering ‘schade aan de zaal’? Dan is er een franchise van 250 euro per schadegeval.
Bij de verzekering Persoonlijke Ongevallen is er een franchise van 50 euro per schadegeval voor medische kosten. 

8. Is het springkasteel op mijn event verzekerd?

Wij verzekeren enkel springkastelen die gebruikt worden tijdens kinderfeestjes. 

9. Verzekert Event Safe schade door het gebruik van vuurwerk?

Als het vuurwerk getoond wordt via een extern, gespecialiseerd bedrijf, dan heeft dat bedrijf meestal zelf een verzekering. Is dat niet het geval, dan is het gebruik van vuurwerk niet verzekerd. Informeer je dus goed op voorhand. 

Voorwaarden en documenten
IPID Event Safe BA Korte termijn (B4577) pdf - 124 KB IPID Event Safe Persoonlijke Ongevallen Korte Termijn (B4579) pdf - 174 KB IPID Event Safe Objectieve Aansprakelijkheid Korte Termijn (B4581) pdf - 143 KB
Meer advies nodig? Je makelaar helpt je graag!
 • Je makelaar kiest samen met jou de eventverzekering die het beste bij je past.
 • Hij regelt alle administratie en brengt je contract in orde.
 • Hij volgt je dossier op en staat voor je klaar bij vragen.

Heb je nog geen makelaar? Dan kun je hier een makelaar in je buurt zoeken.

Zoek een makelaar
Wil je een evenementenverzekering afsluiten?
 • De evenementenverzekering Event Safe is een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering van Baloise en een rechtsbijstandsverzekering van Euromex.
 • Deze evenementenverzekering heeft een looptijd van maximaal 20 dagen. Daarin zijn 5 dagen opbouw en 5 dagen afbraak inbegrepen.
 • De looptijd van de verzekering is afhankelijk van de duurtijd van het evenement. Het is een contract onderworpen aan het Belgisch recht. Baloise en Euromex zijn Belgische verzekeringsondernemingen.
 • Wil je een verzekering afsluiten? Bekijk het Informatiedocument over het verzekeringsproduct , en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van de polis.
 • Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.
Heb je klachten i.v.m. je evenementenverzekering?

Baloise en Euromex bieden hun klanten het hoogste beschermingsniveau volgens de categorie ‘niet-professionele cliënt’.

Heb je klachten?

 • Laat het ons weten per brief (klachtendienst, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen),
 • telefonisch (078 15 50 56)
 • of per e-mail (klacht@baloise.be).

Voor klachten in het kader van de rechtsbijstandsverzekering

Biedt dit geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.

Voor een klacht over een onlinedienst, kun je ook terecht op de website voor Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/