FR
NL
FR
NL
Woning Brandverzekering
Bereken je premie
Brandverzekering van Baloise

Jouw woning en inboedel beschermen bij brand? Met de brandverzekering Woning Select van Baloise ben je veilig. We beschermen je niet alleen tegen brandschade en schroeischade maar ook tegen tal van andere gevaren.

In de polis Woning Select bepalen wij welke gevaren (brand, storm, natuurrampen, …) wij verzekeren. Binnen elk van die gevaren verzekeren wij alle schade, behalve de schade die uitdrukkelijk is uitgesloten.

Wat is standaard verzekerd in de brandverzekering Woning Select?
 • brandschade en schroeischade; 
 • waterschade;
 • schade door stookolie;
 • stormschade, hagelschade en schade door sneeuw- en ijsdruk;
 • glasbreuk;
 • natuurrampen;
 • Moet je jouw woning heropbouwen na schade? En heb je meer kosten doordat de overheid je bepaalde verplichtingen oplegt? Bijvoorbeeld meer isolatie, dubbele beglazing, … dan betalen wij ook voor die extra kosten.
 • Een vakantieverblijf, een studentenverblijf of een zaal die je huurt voor een familiefeest zijn standaard meeverzekerd.
 • Onze brandverzekering beschermt niet alleen jouw woning. Ook gehuurde garageboxen in België zijn beschermd. 
 • Moeten de hulpdiensten dringend in jouw gebouw zijn om personen te kunnen redden? Veroorzaken zij hierdoor schade aan het gebouw? Dan betalen wij voor die schade, zelfs als die schade niet verzekerd is in je basisbrandverzekering. 

Bekijk de IPID-fiche en de Algemene Voorwaarden voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is binnen de brandverzekering Woning Select.

Wat is niet verzekerd in onze brandverzekering Woning Select?

Onze brandverzekering betaalt niet altijd voor de schade.

 • opzettelijk veroorzaakte schade;
 • is jouw woning in opbouw en nog niet volledig dicht? Dan betalen wij voor schade door brand of ontploffing, maar niet voor andere schade;
 • schade door politie, het leger of oorlog vergoeden we niet;
 • schade door milieuvervuiling of asbest? Dan betalen we niet. Schade door stookolie blijft verzekerd.

Bekijk de IPID-fiche en de Algemene Voorwaarden voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is binnen de brandverzekering Woning Select.

Hoe wordt de premie van een brandverzekering berekend?
De premie van een brandverzekering hangt af van een aantal componenten. We geven er alvast enkele mee:
 • Eigen woning of gehuurde woning
 • Het soort woning (open bebouwing, half open bebouwing, gesloten bebouwing of appartement)
 • De waarde van de woning
 • Welke extra verzekeringen je kiest: diefstal, fietsverzekering, rechtsbijstand, …
 • ...

Wil je een speciale woning verzekeren? Dan kun je de woning laten bezichtigen voordat je een brandverzekering afsluit. Twijfel je? Neem dan contact op met je makelaar.

Bereken nu de premie van je brandverzekering

Bereken zelf eenvoudig de premie van jouw brandverzekering. Vul geheel vrijblijvend je gegevens in, kies eventueel voor enkele keuzeverzekeringen zoals bijvoorbeeld Diefstal en vandalisme en bereken je prijs.

Ga je akkoord met het bedrag van je brandverzekering? Dan kun je die gemakkelijk ineens afsluiten.

Bereken je premie
Kies voor extra bescherming
Werd er ingebroken in jouw woning? Heb je schade door de inbraak? Kies binnen je brandverzekering voor de extra keuzeverzekering Diefstal en vandalisme.

Verzeker jouw inboedel tegen diefstal. Wij betalen voor de schade en/of gestolen goederen.

Let op: als er geen sporen van inbraak zijn, betalen wij niet altijd. Wij betalen bijvoorbeeld niet voor inboedel die verdwenen is zonder dat daar een verklaring voor is. 

Ook de inboedel in het studentenverblijf dat wordt gehuurd door jou of je inwonend kind valt onder de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme. Denk hierbij aan jouw laptop. Wij betalen voor diefstal en vandalisme alleen als in het studentenverblijf werd ingebroken. Neem contact op met je makelaar voor meer informatie.

Bekijk de IPID-fiche en de Algemene Voorwaarden voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is binnen de keuzeverzekering.

Voeg Surround Package toe aan je brandverzekering en alles in én rond jouw huis is gedekt, zelfs jouw tablet, siertuin of terras.
 • Een uitgebreide verzekering voor je inboedel buiten: elk voorwerp dat deel uitmaakt van jouw inboedel die buiten staat, is gedekt voor natuurrampen tot maximaal 7.500 euro.

  Is je trampoline of tent beschadigd door een storm? Wij  betalen hiervoor.

  Overstroomt je tuin en heb je hierdoor schade aan je zwembad of tuindecoratie? Wij vergoeden die schade.

  Lag je gsm nog op de terrastafel en is die nu beschadigd? Ook dit is verzekerd in Surround Package.

 • Een vergoedingsgrens voor motorvoertuigen tot 60.000 euro (excl. BTW).
   
 • Koos je voor de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme? Dan zijn jouw juwelen verzekerd tot maximaal 18.600 euro (en tot maximaal 15 % van het totaal verzekerde bedrag inboedel). Met Surround Package breid je deze verzekering voor diefstal voor juwelen nog verder uit. In Surround Package geldt een vergoedingslimiet van maximaal 30.000 euro. Jouw juwelen zijn dus nog beter verzekerd. 

Let op: wil je de keuzeverzekering Surround Package nemen? Dat kan alleen als je de basisbrandverzekering Woning Select ook hebt genomen. Wat verder verzekerd is binnen Surround Package hangt af van de andere gekozen verzekeringen. Sluit je bijvoorbeeld geen keuzeverzekering Diefstal en vandalisme af, dan vervalt ook de uitbreiding voor diefstal op juwelen binnen Surround Package.   

Bekijk de IPID-fiche en de Algemene Voorwaarden voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is binnen de keuzeverzekering.

Maak je vaak fietstochten? Of neem je jouw fiets vaak mee op reis? Onze keuzeverzekering Diefstal Fiets verzekert jouw fiets wereldwijd tegen diefstal.

Let op: wil je de keuzeverzekering Diefstal Fiets nemen? Dan ben je verplicht een basisbrandverzekering voor inboedel te hebben én de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme. De keuzeverzekering Diefstal Fiets vult de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme aan.

Bekijk de IPID-fiche en de Algemene Voorwaarden voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is binnen de keuzeverzekering.

Kies je binnen je brandverzekering voor de extra verzekering Leisure Pack? Dan geniet je zorgeloos van jouw vrije tijd.
 • Bescherm jouw inboedel in je motorvoertuig of caravan tegen diefstal en vandalisme.
   
 • Bewaar je jouw spullen in een slotvaste locker bij activiteiten in jouw vrije tijd? En worden ze gestolen of vernield? Dan vergoedt Leisure Pack jouw spullen.

Let op: de verzekerde inboedel in je voertuig of caravan mag niet zichtbaar zijn van buitenaf. Wij betalen ook niet als de locker niet op slot was en voor spullen die gebruikt worden voor beroepsdoeleinden. Ook de spullen die je bewaart in een locker in een stationsgebouw verzekeren we niet. 

Bekijk de IPID-fiche en de Algemene Voorwaarden voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is binnen de keuzeverzekering.

Laat je met raad en daad bijstaan wanneer je te maken hebt met een geschil in het kader van je brandverzekering.

Hiervoor werken we samen met Euromex, een van de grootste rechtsbijstandsverzekeraars in Vlaanderen.

Bekijk de IPID-fiche en de Algemene Voorwaarden voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is binnen de keuzeverzekering.

Alle Risico’s Waardevolle Voorwerpen verzekert elke onverwachte materiële schade, vernieling of verlies van het voorwerp dat vermeld staat in je Bijzondere Voorwaarden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan foto- en filmapparatuur, sportmateriaal, muziekinstrumenten, hoorapparaten, juwelen, enzovoort. 

Wil je een voorwerp verzekeren? Dan moet je dat laten opnemen in de Bijzondere Voorwaarden van jouw brandverzekering.

De voorwerpen kunnen op het verzekerd adres verzekerd worden en voor bepaalde voorwerpen kan dat ook wereldwijd. Je uitbreiding ‘Alle Risico’s’ hoort altijd bij een brandverzekering voor je inboedel (en eventueel gebouw). 

Let op: wordt de hoofdverzekering stopgezet, dan stopt ook de verzekering Alle Risico’s Waardevolle Voorwerpen.

Bekijk de IPID-fiche en de Algemene Voorwaarden voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is binnen de keuzeverzekering.

Baloise Assistance
Schadegeval of ongeval?

Bij jouw brandverzekering Woning Select is Baloise Assistance steeds inbegrepen. Heb je een schadegeval of ongeval in een verzekerd gebouw? Dan kun je 24/7 een beroep doen op onze gratis bijstand Baloise Assistance. Baloise Assistance regelt de nodige hulp en zorgt voor de uitbetaling van je vergoeding.

Keypoint
Herstellingen of klusjes?

Heb je een brandverzekering bij Baloise? En ben je eigenaar en heb je schade aan je woning die gedekt is in je brandverzekering? Dan kun je ervoor kiezen om de schade aan het gebouw te laten herstellen via Keypoint met de formule ‘Herstel in natura’.

Makelaar zoeken

Bereken zelf eenvoudig de premie van jouw brandverzekering.

Bereken je premie
Downloads
Algemene Voorwaarden Woning Select pdf - 880 KB IPID Woning Select pdf - 215 KB Administratieve bepalingen pdf - 187 KB
Wil je een polis nemen?

Woning Select is een woningverzekering van Baloise en een rechtsbijstandsverzekering van Euromex. Die verzekeringen zijn onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche, onze Algemene Voorwaarden en onze segmentatiecriteria om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten?

Heb je klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Heb je klachten i.v.m. de verzekering Rechtsbijstand? Dan kan je contact opnemen met Euromex per brief (Generaal Lemanstraat 82-92, 2600 Berchem), telefonisch (03 451 44 45) of per e-mail (klachtenbehandeling@euromex.be). Biedt dat geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.

Advies van Baloise