FR
NL
FR
NL
Bedrijf Alle bouwplaatsrisico's
Bescherming van jouw werf
Alle Bouwplaatsrisico's (ABR)

Ben je bouwheer en laat je een woning, appartement- of kantoorgebouw bouwen of verbouwen door aannemers? Of ben je zelf een aannemer? Dan weet je dat er wel eens iets kan mislopen tijdens de werken zoals een muur die instort, diefstal van bouwmaterialen op de bouwplaats, schade aan een aanpalend gebouw, … Loopt er plots en onvoorzien iets fout op de bouwplaats, dan ben je ertegen verzekerd met de verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s, of kortweg ABR.

Iedereen verzekerd

Deze verzekering is bestemd voor alle bouwpartners die zich willen beschermen tegen schade op de werf en aan de werken.

Omdat alle bouwpartners verzekerd zijn, zal de ABR-verzekering tussenkomst verlenen zonder op zoek te gaan naar wie de schade heeft veroorzaakt. Zodra is vastgesteld dat het om een verzekerd schadegeval gaat, kan de schaderegeling snel gebeuren.

Er is immers 1 verzekering voor de hele werf en de volledige duur van de werken. 

Onder verzekerden verstaan we alle bouwpartners die zich voor hun activiteiten op de verzekerde werf bevinden: de bouwheer, de aannemer, de onderaannemers, de nevenaannemer, de architecten, de raadgevende ingenieurs, veiligheidscoördinatoren en stu­diebureaus, de leveranciers, …

Wanneer ben je verzekerd?
2 verschillende verzekeringstermijnen

De bouw- montage en testtermijn start bij de aanvang van de werken en loopt tot de voorlopige oplevering. De onderhoudstermijn start bij de voorlopige oplevering en loopt tot de definitieve oplevering.

Tijdens de bouw- montage en testtermijn en de onderhoudstermijn verzekeren wij de materiële schade aan en/of diefstal van de bouwwerken (Afdeling 1). Wij verzekeren ook de schade aan derden ten gevolge van de uit te voeren bouwwerken tijdens de bouw- montage en testtermijn (Afdeling 2).

Wat is verzekerd met ABR?
Basiswaarborgen

Afdeling 1 – Zaakverzekeringen (materiële schade en/of diefstal)
Deze afdeling is een ‘alle risico’s-verzekering’. Elke materiële schade en/of diefstal is verzekerd, behalve wat expliciet wordt uitgesloten.
De verzekerde goederen zijn onder andere de (voorlopige) bouwwerken, de bouwmaterialen, de uitrustingen (machines, toestellen en installaties) om erin verwerkt te worden en het bestaand goed (bij renovatiewerken of aanpalende werken).

Afdeling 2 - Aansprakelijkheidsverzekering
Afdeling 2 waarborgt elke mogelijke schade aan derden veroorzaakt door de werken. Het gaat om de aansprakelijkheid waarbij de verzekerden in fout zijn, de zogenaamde foutaansprakelijkheid, en de aansprakelijkheid van de verzekerden waarbij die niet in fout zijn, beter bekend als de foutloze aansprakelijkheid.

Uitbreidingen

Om de polis nog meer aan jouw noden en wensen aan te passen, kun je ervoor kiezen uitbreidingen mee op te nemen in de Bijzondere Voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

De belangrijkste algemene uitsluitingen binnen deze polis:

Materiële schade en/of diefstal:

 • die normaal te voorzien of onvermijdelijk is;
 • als gevolg van het achterlaten van de verzekerde bouwwerken;
 • als gevolg van niet-accidentiële milieuverontreiniging;
 • als gevolg van de aanwezigheid van asbest;
 • die in verband staan met oorlog, arbeidsconflicten, gewelddaden, terrorisme,...;
 • als gevolg van radioactiviteit.

De belangrijkste uitsluitingen eigen aan Afdeling 1:

Materiële schade en/of diefstal:

 • aan of van documenten, waarden of voortbewegingsmiddelen;
 • door slijtage en veroudering;
 • gebruiks- of genotsderving, winstderving, esthetische waardevermindering, verlies van klanten, contractuele boeten;
 • alle immatriële schade.

De belangrijkste uitsluitingen eigen aan Afdeling 2:

Schade aan derden als gevolg van:

 • het gebruik van motorrijtuigen (tenzij als gevolg van het vallen van slijk of aarde op de openbare weg);
 • het gebruik van springstoffen

Maar eveneens de lichamelijke schade van de aangestelden van de verzekerden, voor zover hun vergoeding geregeld is door de wetgeving betreffende de vergoeding van arbeidsongevallen.

Makelaar zoeken
Downloads
Algemene Voorwaarden ABR pdf - 205 KB IPID ABR pdf - 211 KB
Ook interessant voor jou
BA Tienjarige Een totaaloplossing voor zowel bouwheer, totaalaannemer als aannemer om zich te beschermen conform de wet
BA Bouw Verzeker de aansprakelijkheid van je onderneming in de bouwsector.
Wil je een polis nemen?

Alle Bouwplaatsrisico’s is een zaakschadeverzekering van Baloise. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten?

Heb je klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dat geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.