FR
NL
FR
NL
Bedrijf BA Bouw
Bescherming van jouw bouwbedrijf
BA Bouw

Als bedrijfsleider is het aangewezen om een polis BA Bedrijven af te sluiten die je bedrijf beschermt voor schade aan derden veroorzaakt door uw activiteit of onderneming. Specifiek voor ondernemingen in de bouwsector ontwikkelden wij onze polis BA Bouw. Die verzekering beschermt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van zelfstandigen en bedrijven binnen deze sector.

Verzeker de aansprakelijkheid van je onderneming in de bouwsector

Bovenop de vermelde waarborgen in de polis BA Bedrijven werkte Baloise specifieke waarborgen voor bedrijven uit de bouwsector uit.

Een kraan die omvalt op de weg, een kabel die geraakt wordt tijdens graafwerken of een muur die omvalt tijdens bouwwerken. Het zijn verschillende scenario’s die grote financiële gevolgen kunnen hebben. Met de polis BA Bouw kun je je burgerrechtelijke aansprakelijkheid als bedrijfsleider verzekeren, maar ook die van je vennoten en personeelsleden.

Wat is verzekerd met BA Bouw?
Jouw voordelen?
 • Burgerrechtelijke bedrijfsaansprakelijkheid o.a.:
  • Schade aan ondergrondse kabels en leidingen
  • Schade door grondverzakkingen en trillingen
  • Schade door beperkte afbraakwerken
  • BA Gebouw
 • Schade aan toevertrouwde goederen
 • Producten- en dienstenaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid: aansprakelijkheid voor schade aan derden als gevolg van een vergissing, verzuim of nalatigheid bij het verlenen van adviezen of diensten

Bovenop deze standaardwaarborgen zijn verschillende optionele uitbreidingen mogelijk. Je verzekeringsmakelaar geeft je graag meer informatie.

Wat is niet verzekerd?

Voor de belangrijkste uitsluitingen verwijzen wij je naar onze polis BA Bedrijven.

Makelaar zoeken
Downloads
Algemene Voorwaarden BA Bouw pdf - 569 KB IPID BA Bouw pdf - 249 KB
Ook interessant voor jou
BA Tienjarige Een totaaloplossing voor zowel bouwheer, totaalaannemer als aannemer om zich te beschermen conform de wet
Alle bouwplaatsrisico's Loopt er plots en onvoorzien iets fout op de bouwplaats, dan ben je ertegen verzekerd met de verzekering ABR
Wil je een polis nemen?

BA Bouw is een aansprakelijkheidsverzekering van Baloise. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten?

Heb je klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dat geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.