Bedrijf

BA Bedrijven

Bescherming van jouw aansprakelijkheid

BA Bedrijven

Bij het runnen van je eigen zaak of in alle activiteiten van je onderneming kan je bedrijf aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden. Dat kan een weerslag hebben op het patrimonium van de vennootschap of zelfs op het privé-eigendom van de bedrijfsleiders.

De eerste stap om die risico’s te verzekeren is onze polis BA Bedrijven. Die verzekering dekt schade aan derden die veroorzaakt wordt door je activiteiten of onderneming, zoals infrastructuur, werktuigen en voorraden, maar ook je personeel, zaakvoerders, stagiairs, enz.

Verzeker de aansprakelijkheid van je onderneming

De polis BA Bedrijven bestaat uit drie luiken:

 • Burgerrechtelijke bedrijfsaansprakelijkheid (BA Uitbating): Schade aan derden door je activiteit, veroorzaakt door personeelsleden, bedrijfsleiders, installaties of gebouwen. Bijv. je medewerker die schade veroorzaakt bij een klant.
 • Producten- en dienstenaansprakelijkheid (BA Na Levering): Schade aan klanten of derden door goederen na levering of door werken na uitvoering ervan. Bijv. een voedselvergiftiging die zich voordoet nadat een bedrijf traiteurdiensten leverde.
 • Schade aan toevertrouwde goederen: Schade aan goederen van derden die jou toevertrouwd werden om aan te werken. Bijv. een tv-toestel dat valt tijdens een herstelling.

Uitbreidingen van BA Bedrijven

De polis BA Bedrijven bevat standaard verschillende uitbreidingen. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

 • Schade door publiciteitspanelen en uithangborden en schade door je gebouw en infrastructuur
 • Schade door het gebruikte materieel waaronder schade aan derden door graafwerktuigen of bouwkranen
 • Schade door kandidaat-werknemers, geleend personeel en uitgeleend personeel, ook in sommige situaties in het verkeer.
 • Diefstal door je personeel van goederen van derden.
 • Milieuverontreiniging: aantasting van lucht, water of bodem als gevolg van een ongeval
 • Brand, rook ontploffing en water: zelfs bij commerciële evenementen of logementen tijdens dienstreizen
 • Laden en lossen: tijdens het laden en lossen en zelfs aan de voertuigen die worden geladen of gelost
 • Schade aan derden en medecontractanten als gevolg van een vergissing, nalatigheid of verzuim. De waarborg is van toepassing op bedrijven waarvan de hoofdactiviteit of een bijkomende activiteit gericht is op dienstverlening.

Wat is niet verzekerd?

Let op! In sommige situaties betalen wij niet. Binnen de polis BA Bedrijven is o.a. uitgesloten:

 • opzettelijke schade en contractuele schade;
 • schade die te verzekeren is in een polis Motorvoertuigen, Brand of Arbeidsongevallen;
 • schade door financiële transacties of oneerlijke concurrentie;
 • schade aan producten die je geleverd hebt en die aangetast zijn met een gebrek;
 • schade aan werken die je uitgevoerd hebt en die gebreken vertonen;
 • herhaling van schade.

Meer weten over BA Bedrijven?

Neem contact op met je makelaar.

Wil je een polis nemen?

BA Bedrijven is een aansprakelijkheidsverzekering van Baloise Insurance. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten?

Heb je klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dat geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen:  www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.