Wagenpark

Verzekering Machinebreuk Safe 2

Bescherming van jouw machines

Machinebreuk Safe 2

Als je door een defect, schade of diefstal je machines niet meer kunt gebruiken, kan dit grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsactiviteit. Heb je bij ons een verzekering Omnium Safe 2 afgesloten? Dan kun je in dezelfde polis een verzekering Machinebreuk Safe 2 nemen die de schade aan het toestel verzekert.

In welke landen geldt deze verzekering?

Het toestel is verzekerd in alle landen waar het omschreven voertuig verzekerd is in de BA Motorrijtuigen en Omnium.

Voor welke voertuigen geldt deze verzekering?

De verzekering geldt voor voertuigen > 3,5t: vrachtwagens, trekkers en takelwagens en ook hun aanhangwagens of opleggers.

Wat is verzekerd in Machinebreuk Safe 2?

Jouw voordelen?

Wij verzekeren toestellen die vast gemonteerd zijn op je voertuig of een meeneemheftruck. Wij betalen o.a. voor:

 • schade bij het inschakelen, tijdens het gebruik als werktuig of bij het uitschakelen, en ook wanneer het toestel in rust is;
 • schade veroorzaakt door een technisch, mechanisch, hydraulisch, elektrisch of elektronisch defect, door oververhitting, door het niet tijdig te smeren en bij te zware belasting van het toestel;
 • schade aan het toestel omdat het voertuig waarop het toestel is gemonteerd een schadegeval heeft;
 • schade door brand of een natuurevenement;
 • diefstal van het toestel.

Wij betalen nooit meer dan de verzekerde waarde min de franchise.

 • De franchise Machinebreuk en Toestelschade bedraagt 2,5 % van de verzekerde waarde per schadegeval en per omschreven toestel. Je moet wel minimaal 625 EUR en maximaal 1.250 EUR betalen per omschreven toestel.

Verlaging van de franchise

Ben je verzekerd voor schade die ontstaat door een schadegeval dat wij onder Machinebreuk of Toestelschade verzekeren? En heb je bij ons ook een verzekering Omnium Safe 2 genomen die jou verzekert bij Voertuigschade aan het omschreven voertuig waarop het omschreven toestel is gemonteerd of hangt? En heb je schade waarvoor deze beide verze­keringen gelden?

Dan betalen wij als het schadebedrag exclusief BTW hoger is dan de volgende som:

 • de helft van de franchise Voertuigschade (minimaal 625 EUR), plus
 • de helft van de franchise Machinebreuk of Toestelschade (minimaal 625 EUR per omschreven toestel).

Let op! Als de helft van een franchise lager is dan 625 EUR, dan verhogen wij dat bedrag naar 625 EUR.

Welke waarde verzekeren wij?

Je kiest zelf het bedrag waarvoor je het toestel, de montagekosten en de kosten om het toestel klaar te maken voor gebruik wilt verzekeren.

Staan de kosten voor het transport en de verpakking van het omschreven toestel ook op de factuur van het omschreven toestel? Dan mag je die kosten ook verzekeren.

Het bedrag dat je kiest, is de verzekerde waarde. Die mag niet hoger zijn dan de nieuwwaarde van het omschreven toestel. Dat noemen wij een eersterisicoverzekering.

 

Wat is niet verzekerd?

Let op! Machinebreuk Safe 2 bestaalt niet in sommige situaties.

 • Esthetische schade en schade door slijtage, een gebrek, slecht onderhoud of door een proef.
 • Als de schade ontstaat door het toestel te blijven gebruiken wanneer het beschadigd is.
 • Schade of sleet aan verwisselbare werktuigen, verbruiksmiddelen en onderdelen van het toestel die door hun aard sneller verslijten of regelmatig vervangen moeten worden.
 • Bijkomende schade zoals verlies aan inkomsten, waardevermindering, extra kosten omdat je het toestel niet meer kunt gebruiken.

Meer weten over Machinebreuk Safe 2?

Neem contact op met je makelaar.

Wil je een polis nemen?

De verzekering Machinebreuk Safe 2 is een verzekering voor materiële schade van Baloise Insurance. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche, onze Algemene Voorwaarden en onze segmentatiecriteria om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten?

Heb je klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dat geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.