Wagenpark

Verzekering Vervoer Eigen Rekening

Bescherming van jouw goederen en materialen

Verzekering vervoer eigen rekening

Bedrijfsvoertuigen rijden vaak rond met een aanzienlijk kapitaal aan materiaal of koopwaar. Zelfstandige vaklui zoals bijv. loodgieters, schrijnwerkers, elektriciens of schilders kunnen naast hun voertuig ook de vervoerde goederen beschermen. Met onze verzekering Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening is de lading beschermd tegen beschadiging of diefstal.

Voor wie is deze verzekering nuttig?

Deze verzekering is nuttig voor zelfstandigen en kleine ondernemingen.

Voor grotere ondernemingen en voor goederentransport neem je best contact op met onze afdeling Marine & Transport. Zij kunnen voor jou een voorstel opmaken op maat van je bedrijf.

In welke voertuigen verzekeren wij de goederen?

Deze verzekering geldt voor personenwagens, lichte vrachtwagens (max 3,5t) en vrachtwagens < 12t. Wij verzekeren eveneens de goederen in de aanhangwagen die gekoppeld is aan het omschreven voertuig.

In welke landen geldt deze verzekering?

In België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

Wat is verzekerd met Vervoer van goederen over de weg voor Eigen Rekening?

Jouw voordelen?

Wij betalen voor schade aan de volgende goederen:

 • goederen die je hebt gekocht of wilt verkopen en hun individuele verpakking;
 • machines en apparaten die van jezelf zijn. Je vervoert of gebruikt ze voor je werk. Wij bedoelen hier niet machines, apparaten en voertuiginrichtingen die altijd in het verzekerde voertuig vastzitten, bijvoorbeeld systeemkasten;
 • andere goederen in goede staat, die van jou zijn of die aan jou werden gegeven voor je werk. De waarde van die goederen kunnen wij bepalen met geld.

Zijn je goederen beschadigd? Dan ben je in volgende situaties verzekerd:

 • brand: schade door vuur, blikseminslag of ontploffing;
 • schade doordat iets neer- of instort;
 • natuurevenementen: schade door overstroming, grondverschuiving of -verzakking, lawine, druk van heel veel sneeuw, neerstortende rotsen of vallende stenen;
 • schade door een schadegeval met het verzekerde voertuig;
 • gevolgschade door (poging tot) diefstal of door het weer is ook gedekt.

Werden je goederen gestolen? Dan ben je in volgende situaties verzekerd:

 • schade door gelijktijdige diefstal van het verzekerde voertuig en de goederen;
 • schade door inbraak in het verzekerde voertuig;
 • schade door diefstal van de goederen met geweld.

Wij betalen nooit meer dan de verzekerde waarde min de franchise (125 EUR).

Is je voertuig tussen 21h00 en 06h00 niet veilig geparkeerd zoals door ons gevraagd, dan bedraagt de franchise bij Diefstal 625 EUR

Wat is niet verzekerd?

Let op! In sommige situaties betalen wij niet:

 • als het schadegeval opzettelijk is veroorzaakt;
 • als de bestuurder niet mocht rijden;
 • als de bestuurder alcohol, medicijnen of drugs heeft genomen;
 • als de schade ontstaat door warmte, kou of vochtigheid;
 • als de goederen niet goed zijn gestapeld;
 • als de goederen niet goed verpakt of ingepakt zijn.

Meer weten over Verzekering Vervoer Eigen Rekening?

Neem contact op met je makelaar.

Wil je een polis nemen?

De verzekering Vervoer Eigen Rekening is een verzekering voor materiële schade van Baloise Insurance. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche, onze Algemene Voorwaarden en onze segmentatiecriteria om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten?

Heb je klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dat geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.