FR
NL
FR
NL
Blogs Zijn tak21- en tak23-levensverzekeringen fiscaal aftrekbaar?
8 april 2022
Is een levensverzekering fiscaal aftrekbaar? Premies die je stort voor levensverzekeringen in tak21 en tak23 geven je in bepaalde gevallen recht op een fiscaal voordeel op de betaalde premie. Ontdek hier hoe en wanneer je zo’n belastingvoordeel boekt.

Levensverzekeringen in tak21 en tak23 kun je nemen om verschillende redenen:

 • voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal, bovenop je wettelijk pensioen
 • om je vermogen te doen groeien
 • om te sparen of te beleggen met een specifiek doel: hogere studies van de kinderen, een wereldreis, …
 • om jezelf en/of je gezin financieel te beschermen in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid, …
 • om aan successieplanning te doen
 • etc.

Ontdek hier de verschillen tussen tak21, tak23, tak26 en tak44.

Belastingvoordeel op levensverzekeringen in tak21 en tak23

Een levensverzekering van het type tak21 of tak23 kan voor een particulier fiscaal aftrekbaar zijn. Je moet die verzekering dan wel onderschrijven binnen het stelsel van het pensioensparen of het langetermijnsparen. Je kunt trouwens ook een belastingvoordeel genieten via de premies die je zelf betaalt voor je groepsverzekering.

Belastingvoordeel bij pensioensparen

Je kunt vrij kiezen hoeveel je stort, al zijn er door de wetgever maxima vastgelegd. Concreet heb je twee opties:

 • Je spaart maximaal 990 euro in één kalenderjaar. Je geniet dan een belastingvermindering van 30 % op de gestorte premies. Maximaal kun je dus een fiscaal voordeel boeken van 297 euro (30 % van 990 euro).

  Voorbeeld: je stort 900 euro. Bij je volgende belastingaangifte (in het jaar dat volgt op het jaar waarin je de stortingen voor je pensioensparen deed) vermeld je die 900 euro als premie voor pensioensparen. Je krijgt hierop een belastingvermindering van 30 %. Dat betekent dus dat je 270 euro aan belastingen bespaart.
   
 • Je spaart binnen één kalenderjaar meer dan 990 euro, maar niet meer dan 1.270 euro. Dan bedraagt het belastingvoordeel 25 % op de premie. Kies je voor die formule, dan bedraagt het maximale fiscale voordeel 317,5 euro (25 % van 1.270 euro).

  Voorbeeld: je stort 1.200 euro. Je belastingvoordeel bedraagt dan 25 % op 1.200 euro, wat neerkomt op 300 euro.


Kies je bij pensioensparen voor een maximale storting van 990 of 1.270 euro? 

Dat is jouw vrije keuze. Hoe meer je stort, des te groter zal ook jouw pensioenkapitaal op het einde van de rit zijn. Ook kun je via een grotere storting een ruimer belastingvoordeel krijgen. Al is het wel even opletten: wil je meer storten dan 990 euro in je pensioenspaarverzekering, dan doe je er goed aan om minstens 1.188 euro te storten. Met een bedrag van 1.188 euro is je belastingvoordeel dan immers even groot als bij een storting van 990 euro (25 % van 1.188 euro is net zoals 30 % van 990 gelijk aan 297 euro).

Het heeft geen zin om meer dan 1.270 euro te storten in je pensioenspaarverzekering, omdat je toch geen extra fiscaal voordeel zult genieten hierop. 1.270 euro is nu eenmaal het absolute maximum.

Belastingvoordeel bij langetermijnsparen

Het fiscaal voordeel op langetermijnsparen bedraagt 30 % van de gestorte premies. Stel, je stort in 2022 2.000 euro in je tak21- of tak23-verzekering voor langetermijnsparen. Bij je belastingaangifte in 2023 zul je zo een belastingvermindering van 600 euro krijgen (30 % van 2.000 euro).

Hoeveel je maximaal kunt storten in je langetermijnsparencontract, hangt af van je netto belastbaar inkomen. Er geldt wel een absolute bovengrens: die bedraagt 2.350 euro voor inkomstenjaar 2022. Je kunt dus maximaal een fiscaal voordeel van 705 euro krijgen via het langetermijnsparen (30 % van 2.350 euro).

Belangrijk om te weten is dat je belastingvoordeel via het langetermijnsparen in dezelfde fiscale korf zit als je fiscale voordelen voor de hypothecaire kredieten van een niet-eigen woning. Als je dus al belastingvoordeel geniet op de kapitaalaflossingen van zo’n hypothecair krediet, dan bestaat de kans dat je via het langetermijnsparen geen extra fiscaal voordeel meer kunt krijgen. Dat is ook het geval wanneer je voor het krediet van je eigen woning afgesloten tot 2015 in Vlaanderen de ‘woonbonus’ genoot.

Sloot je in Vlaanderen een lening voor je eigen woning af sedert 2016, heb je nog geen hypothecaire lening of is ze al volledig terugbetaald, dan is langetermijnsparen wel altijd een optie.

Verschilt het belastingvoordeel tussen tak21 en tak23?

Neen, zowel in pensioensparen als langetermijnsparen maakt het niet uit of je kiest voor tak21 of tak23. De fiscale voordelen zijn dezelfde.

Voorwaarden om fiscaal aftrekbaar te zijn

Zowel bij het pensioensparen als bij het langetermijnsparen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden om een belastingvoordeel te krijgen. Die hebben onder andere betrekking op de looptijd van de verzekering en de omschrijving van de begunstigden. Je verzekeringsmakelaar vertelt je hier alles over.

Lees ook: Hoeveel bedraagt het rendement in tak21, tak23, tak26 en tak44?

Pensioensparen
Langetermijnsparen
Makelaar zoeken
Meer weten over sparen en beleggen?