Privé

Arbeidsongeschiktheid en overlijden

Je staat er ongetwijfeld niet graag bij stil: wat als je plots arbeidsongeschikt bent of je komt te overlijden? Je vaste kosten en leningen lopen gewoon door. Denk vooraf aan de gevolgen en bespaar jezelf en je nabestaanden financiële zorgen.

Financiële bescherming bij arbeids-ongeschiktheid

Als je langdurig ziek bent en je gedurende lange tijd niet meer kunt werken, zal je inkomen snel slinken. De eerste maand loopt je gewaarborgd loon gewoon verder, maar na 1 maand ziekte kan loonverlies (40 % minder) wel een probleem worden. Een arbeidsongeschiktheidsrente biedt dan een oplossing. Zo zorg je immers voor een aanvullend inkomen bovenop de uitkering van de sociale zekerheid.

Uit RIZIV-cijfers blijkt dat zowat de helft van de werknemers in België vroeg of laat geconfronteerd wordt met een arbeidsongeschiktheid van langer dan 1 maand. Een standaardpolis verzekert je tot de wettelijke pensioenleeftijd.

Je kiest voor welk aanvullend inkomen je je wil verzekeren, maar je moet je wel houden aan het maximumbedrag dat de verzekeraar heeft bepaald. Je ontvangt het verzekerde bedrag bij volledige arbeidsongeschiktheid (> 67 %). Tussen 25 % en 67 % arbeidsongeschiktheid ontvang je dat maandbedrag proportioneel.

Lees hier meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Financiële bescherming bij overlijden

Een gesprek over de gevolgen van een mogelijk onverwacht overlijden is niet evident. En toch sta je er best even bij stil. Een dodelijk verkeersongeval, een hartaanval, een noodlottige ziekte: ook financieel is het een ramp.

Wat dan voor wie achterblijft? Met een overlijdensverzekering zorg je alvast voor de financiële zekerheid van wie je echt dierbaar is.

Overlijdensverzekering

Kunnen de studiekosten van je kinderen nog gefinancierd worden zonder jou en je inkomen? Of zijn er nog heel wat andere kosten die een zware financiële last leggen op je gezin? Bescherm je gezin als je onverwacht overlijdt.

Financiële bescherming

Je beschermt je nabestaanden als je overlijdt tijdens de verzekerde periode. Deze verzekering zorgt er immers voor dat wij het afgesproken bedrag betalen aan de begunstigde(n) die je hebt aangeduid.

Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering zorgt er dan weer voor dat de (hypothecaire) lening gedeeltelijk of volledig wordt terugbetaald als je vroegtijdig zou overlijden. Bovendien bezorgt de premie voor een schuldsaldoverzekering je een mogelijk belastingvoordeel.

Meer weten?

Je makelaar beschikt over middelen om een plan op maat uit te werken. Hij berekent welke kapitalen je nodig hebt om een bepaald inkomen bij ziekte, ongeval of overlijden te krijgen.