FR NL
Baloise met de B van Beleggen Duurzaam beleggen bij Baloise
Wat betekent duurzaamheid voor Baloise?

Duurzaamheid betekent voor ons dat we op een verantwoorde en toekomstgerichte manier zakendoen en focussen op de meerwaarde die we creëren met ons dagelijks werk.

Hier vind je meer informatie over duurzaamheid bij Baloise.

 

Ook in verzekeringen - meer bepaald levensverzekeringen - neemt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol in. Wat dit concreet betekent, kan je lezen in onze brochure

Het duurzame karakter van onze verzekeringsfondsen
Baloise Asset Management (BAM)

Baloise Asset Management - de vermogensbeheerder van Baloise Group - is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van de verzekeringsactiva van Baloise Group. 

BAM werkt binnen het waardemodel van Baloise en volgens de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN voor de implementatie van doelstellingen en acties voor een duurzaam beleggingsbeleid. BAM richt zich voornamelijk op klimaatactie en dus op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling nr.13 (bestrijden van klimaatverandering) als het gaat om het verantwoord beleggen van verzekeringsactiva

Meer info: Sustainability

Verantwoord beleggingsbeleid

BAM sluit bedrijven uit op basis van hun bedrijfsactiviteiten op het gebied van controversiële wapens (indien meer dan 5 % van hun totale omzet) en hun betrokkenheid in de kolenindustrie (indien minstens 30 % van hun totale omzet). Ook nemen de analisten duurzaamheidsfactoren mee in hun beleggingsanalyse.

BAM: leidende beginselen voor verantwoord beleggen

  • Sinds 2018 heeft BAM de zes ‘Beginselen voor Verantwoord Beleggen’ (Principles of Responsible Investment - PRI) ondertekend.
  • Een allesomvattende beleggingsvisie op lange termijn is belangrijk bij een beleggingsanalyse. Daarom integreren we ESG-factoren in het beleggingsproces.
    ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur dus. 
  • We beoordelen regelmatig de gerealiseerde beleggingen om ervoor te zorgen dat al onze verschillende verzekeringsafdelingen het verantwoord beleggingsbeleid naleven
  • We nemen ons stemrecht serieus. Als verantwoordelijke aandeelhouder oefenen we ons wettelijk stemrecht op Zwitserse aandelen uit door de beginselen van goed en ethisch deugdelijk bestuur te volgen.
  • We rapporteren op een transparante en proactieve manier over onze activiteiten.
Impact-fondsen

ESG-criteria sluiten slechte presteerders op het gebied van duurzaamheid uit en verschuiven de investeringen naar de uitstekende presteerders. 

Impact-fondsen willen met hun beleggingen een duurzaam doel bereiken, vaak gemeten aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 
 

BlackRock

BlackRock is wereldwijd de grootste vermogensbeheerder met meer dan achtduizend miljard dollar onder beheer. Larry Fink, de CEO, haalde vorig jaar het wereldnieuws met zijn uitspraak dat de financiële markten duurzaamheid zullen belonen en klimaatonvriendelijkheid zullen afstraffen. 

BlackRock stelt dan ook dat duurzaamheid hun nieuwe beleggingsstandaard zal worden en zij doen hun best om de groene voornemens te accentueren. Zo willen ze participaties afbouwen in bedrijven die meer dan 25 % van hun omzet halen uit de productie van steenkool.

Meer info: Verantwoord ondernemen bij BlackRock

Integratie van milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG)

De beleggingsteams van BlackRock zijn verantwoordelijk voor het integreren van ESG in het beleggingsproces en het uitwerken van een benadering die past bij hun respectievelijke activaklassen en beleggingsstijlen. Zo is informatie over milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur een belangrijk onderdeel van de beleggingsbesluiten om de rendementen te verbeteren. 

BlackRock gebruikt Aladdin®, hun tool voor risicobeheer en heeft zo toegang tot ESG-statistieken die de beleggingsprocessen kunnen onderbouwen door de langetermijnrisico’s en bronnen van toegevoegde waarde te bepalen en portefeuillerapportage en -analyse mogelijk te maken.

Zij geloven dat een portefeuille die opgebouwd is met duurzame criteria beleggers een beter risicogewogen rendement kan bezorgen. 
 

Risico

Deze informatie mag niet worden beschouwd als onderzoek, beleggingsadvies of een aanbeveling met betrekking tot producten, strategieën of effecten in het bijzonder. Deze is louter ter illustratie en ter informatie en aan wijzigingen onderhevig. Deze werd niet goedgekeurd door een regelgevende instantie of een effectenregelgever. De hierin besproken overwegingen inzake milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (‘ESG’) kunnen van tijd tot tijd het besluit van een beleggingsteam om in bepaalde bedrijven of sectoren te beleggen, beïnvloeden. Resultaten kunnen verschillen van portefeuilles die geen vergelijkbare ESG-overwegingen op hun beleggingsproces toepassen.

Meer informatie over Invest 23?

Invest 23 is een beleggingsverzekering tak23 van Baloise. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd.

Makelaar zoeken
Wil je een beleggingsverzekering tak23 nemen?

Bekijk dan eerst het Essentiële Informatiedocument Invest 23, de bijlage aan het Essentiële Informatiedocument, de Algemene Voorwaarden en het Beheerreglement Tak23-fondsen om je grondig te informeren. 

Heb je klachten?

Neem dan contact op met de klachtendienst of ombudsman.