Beleggen

Tak23-fondsen Fidea

Inventariswaarden interne Fideafondsen

Naam beleggingsfonds

ISIN code Fidea-fonds*  Datum NIW** NIW**  SRI***
Fidea BGF - Euro Reserve Fund XFCS00X1BK65 16/09/2021 23,93  1
Fidea BGF - Euro Short Duration Bond Fund  XFCS00X1BK73 16/09/2021 23,68  2
Fidea BSF - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund  XFCS00X1BKA1 16/09/2021 23,33  3
Fidea BGF - Global Allocation Fund  XFCS00X1BK81 16/09/2021 32,49  3
Fidea BGF - World Real Estate Securities Fund  XFCS00X1BK99 16/09/2021 32,55  4
Fidea BGF - Euro Corporate Bond Fund XFCS00X1BKE3 16/09/2021 25,78  2
Fidea BGF - Global Allocation Hedged XFCS00X1BKF0 16/09/2021 30,28  3
Fidea BSF - European Select Strategies Fund XFCS00X1BKG8 16/09/2021 26,13  2
Fidea BGF - Global Multi-Asset Income Hedged XFCS00X1BKH6 16/09/2021 26,69  2
Fidea BGF - Global Equity Income Hedged XFCS00X1BKJ2 16/09/2021 28,58  3
Fidea BGF - European Special Situations Fund XFCS00X1BKK0 16/09/2021 38,84  4
Fidea BGF - World Healthscience Fund XFCS00X1BKL8 16/09/2021 39,94  4
Fidea BGF - New Energy Fund XFCS00X1BKM6 16/09/2021 47,88  4 
Fidea BGF - World Technology Fund XFCS00X1BKN4 16/09/2021 69,10  5
Fidea RAM - Global Bond Total Return Fund (a) XFCS00X1BKB9 15/09/2021 25,14  2
Fidea RAM - Long-Short European Equities Fund (b) XFCS00X1BKD5 14/09/2021 22,95  3
Fidea RAM - European Equities Fund (b)  XFCS00X1BKC7 15/09/2021 30,70  4
Fidea DNCA - Invest Eurose  XFCS00X1QWT4 16/09/2021 25,36  3
Fidea DNCA - Invest Global Leaders XFCS00X1QWU2 16/09/2021 40,05  4
Fidea Triodos - Sustainable Equity Fund  XFCS00X1QWV0 16/09/2021 34,60  4
Fidea FVS - Multiple Opportunities II RT XFCS00X1QWW8 16/09/2021 30,85  3
Fidea Pictet - Digital  XFCS00X1QWX6 16/09/2021 36,49  4
Fidea NM - Piano Life XFCS00X1DLW9 16/09/2021 26,30  3
Fidea NM - Crescendo Life XFCS00X1DLY5 16/09/2021 27,05  3
Fidea NM - Moderato Life XFCS00X1DLX7 16/09/2021 26,49  3
Fidea DNCA - Invest Beyond Infrastructure & Transition XFCS00X1ULW3 16/09/2021 28,59  4
Fidea Pictet - SmartCity XFCS00X1UM11 16/09/2021 36,46  4
Fidea Pictet - Global Environmental Opportunities XFCS00X1UM29 16/09/2021 44,64  4
*ISIN Code onderliggend fonds: de ISIN-code van het onderliggend beleggingsfonds. Het interne Fidea-fonds belegt integraal in het onderliggende beleggingsfonds bij Blackrock, RAM, DNCA, Triodos, Flossbach von Storch, Pictet en Nagelmackers (voor Bank Nagelmackers-cliënten). De evolutie van de inventariswaarde van de interne Fidea-fondsen is dus afhankelijk van de evolutie van deze onderliggende fondsen.
**NIW: Netto Inventariswaarde. In deze waarde zijn de beheerskosten, zowel deze aangerekend door de beheerder van de onderliggende fondsen, als door Fidea, globaal verrekend.
***SRI (Samenvattende Risico-indicator, volgens het PRIIPS-reglement): deze risicoklasse is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Informatie BlackRock

BlackRock is de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen. Op 31 maart 2018 beheerde het bedrijf ongeveer 6,3 biljoen dollar aan activa voor rekening van beleggers wereldwijd.

Blackrock stelt een uitgebreid gamma fondsen ter beschikking, gaande van zeer defensief tot zeer dynamisch. Naast gemengde fondsen en obligatiefondsen biedt Blackrock ook thematische fondsen aan. Deze fondsen beleggen in bedrijven die een specifiek aandachtsgebied hebben, zoals duurzame energie, gezondheidszorg of vastgoed.

Meer informatie vindt u op de website van BlackRock.

Maar liefst 14 interne Fidea-fondsen beleggen onderliggend in de gelijknamige BlackRock-fondsen:

Fidea BSF… is onderliggend belegd in een BlackRock Strategic Fund

 • BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund (LU0725892466): belegt in bedrijven die zijn gevestigd of beursgenoteerd zijn in de Verenigde Staten, Canada en Latijns-Amerika
 • BSF European Select Strategies (LU1271725100): belegt in alle activa waarin een ICBE-fonds kan beleggen, over de hele kapitaalstructuur van bedrijven (d.w.z. schulden en aandelen) en in door de overheid of overheidsinstellingen uitgegeven effecten.


Fidea BGF…  is onderliggend belegd in een BlackRock Global Fund

 • BGF Euro Reserve Fund (LU LU0432365988): obligatiefonds dat belegt in effecten uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en suprationale organisaties.
 • BGF Euro Short Duration Bond Fund (LU0093503810): streeft naar het bereiken van maximale kapitaalgroei terwijl de beweeglijkheid van de rente-inkomsten worden geminimaliseerd. Er wordt in een gespreide portefeuille van kwalitatief hoogstaande obligaties en andere leningen belegd.
 • BGF Global Allocation Fund (LU0171283459): het vlaggenschip van BlackRock BGF, dat in normale omstandigheden ten minste 70% van zijn totale vermogen zal beleggen in effecten van bedrijven en overheidsemittenten. Over het algemeen zal het fonds beleggen in effecten die ‘ondergewaardeerd’ zijn. Het fonds kan ook beleggen in aandeleneffecten van kleine en opkomende groeiondernemingen.
 • BGF Global Allocation Fund Hedged (LU0212925753): cfr. het Global Allocation Fund, maar er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde hedging-technieken om risicoblootstelling af te dekken.
 • BGF - Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883): minstens 70% van de totale activa van het fonds zijn vastrentende effecten en moeten zijn uitgegeven door bedrijven met vestiging binnen of buiten de eurozone en dienen ten tijde van aankoop van investment grade te zijn (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid).
 • BGF – World Real Estate Securities Fund (LU1219733679): belegt in aandelen van bedrijven die hun hoofdactiviteit in vastgoed hebben.
 • BGF - Global Multi-Asset Income Hedged (LU0784383399): belegt wereldwijd in het hele scala aan activa waarin een ICBE kan beleggen, waaronder aandeleneffecten (bijv. aandelen), vastrentende effecten (zoals obligaties), fondsen, cash, deposito’s en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd).
 • BGF - Global Equity Income Hedged (LU0625451603): belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten.
 • BGF - European Special Situations Fund (LU0154234636): belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa en in het bijzonder beleggen in bedrijven die zich in 'speciale situaties' bevinden, en die naar het oordeel van de beleggingsadviseur bedrijven zijn met een potentieel voor verbetering dat de markt nog niet juist heeft ingeschat.
 • BGF - World Healthscience Fund (LU0171307068): belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in gezondheidszorg, farmaceutica, medische technologie en benodigdheden en de ontwikkeling van biotechnologie.
 • BGF - World Technology Fund (LU0171310443): belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in de technologiesector.
 • BGF - Sustainable Energy Fund (LU0171289902): belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in aandeleneffecten van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, alternatieve brandstoffen, energie-efficiency, faciliterende energie en infrastructuur.


Alle informatie over deze fondsen vindt u in de essentiële informatiedocumenten van de interne Fidea-fondsen en de fondsenfiches en beleggersinformatie van BlackRock. Lees steeds al deze documentatie alvorens te investeren in een fonds.

Informatie RAM

RAM is een Zwitserse vermogensbeheerder die als missie heeft om aan hun cliënten hoog risicogewogen rendementen, diversificatievoordelen en liquide producten en oplossingen aan te bieden. 

Drie interne Fidea-fondsen beleggen onderliggend in de drie gelijknamige RAM-fondsen:

RAM European Equities en RAM Long/Short European Equities
Deze behoren tot het RAM Systematic-aandelen gamma en focussen op aandelen van bedrijven die talent, technologie en strategische opportuniteiten voorop zetten:

 • RAM European Equities (LU0160155981): belegt minstens 75 % in aandelen van bedrijven uit een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland. De overige 25 % van zijn netto-vermogen kan het fonds ook beleggen in aandelen van bedrijven uit andere gebieden dan de bovengenoemde.
 • RAM Long/Short European Equities (LU0705071453): belegt minstens 75 % in aandelen van bedrijven uit een lidstaat van de Europese Unie en Noorwegen. De blootstelling aan de aandelenmarkten op lange termijn kan schommelen tussen 75 % en 130 %. De blootstelling op korte termijn kan schommelen tussen 0 % en 130 %.

RAM Global Bond Total Return
Dit fonds behoort tot het RAM Tactical-gamma, waarin de focus ligt op een consistent rendement en een gecontroleerd risico, door te investeren in obligaties:

 • RAM Global Bond Total Return (LU0419187058 ): belegt op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze in obligaties of financiële instrumenten met vergelijkbare rentevoet. De beleggingen worden uitgevoerd zonder monetaire, geografische of sectorale beperking.


Alle informatie over deze fondsen vindt u in de essentiële informatiedocumenten van de interne Fidea-fondsen en de fondsenfiches en beleggersinformatie van RAM. Lees steeds al deze documentatie alvorens te investeren in een fonds.

Informatie DNCA

DNCA Finance is een vermogensbeheerder met hoofdzetel in Parijs. DNCA Finance werd in 2000 opgericht door specialisten in vermogensbeheer. In de loop der jaren bouwden de oprichters rond hun defensieve beheerfilosofie een team van ervaren beheerders uit en ontwikkelden ze een transparant, begrijpelijk en prestatiegericht aanbod van fondsen in aandelen en obligaties.

Eind september 2018 beheerde DNCA Finance 25,4 miljard euro via icbe’s die voor rekening van particuliere en institutionele beleggers in de belangrijkste aandelen- en obligatiemarkten beleggen. De beleggingskeuzes zijn het resultaat van een grondige fundamentele analyse van bedrijven. Alvorens te beleggen in een bepaald actief voeren de beheerders een globaal onderzoek uit om zo enkel de obligaties en/of aandelen te selecteren met het beste prestatiepotentieel in verhouding tot het aangegane risico.

(bron: DNCA Finance)

Drie interne Fidea-fondsen beleggen onderliggend in de drie gelijknamige DNCA-beleggingsfondsen:

 • DNCA Invest Eurose (LU0284394235): DNCA Invest Eurose richt zich tot beleggers die hun spaargeld wensen te diversifiëren via een patrimoniale benadering. Het fonds past zich voortdurend aan de verschillende marktconfiguraties aan via een continue en flexibele arbitrage tussen vier belangrijke activaklassen: klassieke obligaties, converteerbare obligaties, monetaire producten, en aandelen. Het aandelengedeelte schommelt van 0 tot 35% van de portefeuille, door middel van een actief en fundamenteel beheer. De waardering en bedrijfskennis staan centraal in alle investeringsbeslissingen. Bekijk hier de video van de fondsenbeheerder.
 • DNCA Invest Beyond Global Leaders (LU0383783841): DNCA Invest Beyond Global Leaders belegt in gespecialiseerde bedrijven, marktleiders in hun sector, en dat onafhankelijk van waar ze gevestigd zijn. Het beheerteam combineert financiële en extra-financiële (ESG) criteria om bedrijven te selecteren die een competitief voordeel hebben met een hoge instapdrempel, een regelmatige organische groei, een sterke en transparante balans, een hoge liquiditeit, en die positief bijdragen tot een duurzame economische transitie. De thema’s die aan bod komen door middel van de aandelen waarin het fonds belegt, zijn onder andere nieuwe technologieën (robotisering, energie-efficiëntie), digitalisering (cyberveiligheid, big data), demografie en gezondheidszorg. Bekijk hier de video van de fondsenbeheerder.   
 • DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (LU0309082369) : Dit onderliggende fonds wordt beheerd volgens de principes van Verantwoord en Duurzaam beleggen. Hierdoor houden het beleggingsproces en de aandelenselectie die daaruit voortvloeit, rekening met een interne score, die zowel kijkt naar bedrijfsverantwoordelijkheid als de duurzaamheid van de bedrijven. De thema’s die aan bod komen door middel van de aandelen waarin het fonds belegt,  zijn onder andere infrastructuurvoorzieningen. Deze omvatten essentiële producten en/of openbare dienstverlening (transport, tolinning, dienstverlening op luchthavens, satellietnetwerken, elektriciteitsproductie, waterbehandeling, afvalverwerking, gas- en energiedistributienetwerken, hernieuwbare energie, opwekking van windenergie, ziekenhuizen en scholen, enz.) aan een breed publiek gedurende een lange periode binnen een overkoepelend regelgevend kader. Daarnaast belegt het fonds ook in technologieën en uitrustingsleveranciers die een bewezen positieve impact hebben op energie-efficiëntie voor infrastructuur- en mobiliteitsuitdagingen.

Alle informatie over deze fondsen vindt u in de essentiële informatiedocumenten van de interne Fidea-fondsen en de fondsenfiches en beleggersinformatie van DNCA Finance. Lees steeds al deze documentatie alvorens te investeren in een fonds.

Informatie Pictet

Pictet Asset Management is een Zwitserse vermogensbeheerder, gevestigd in 17 locaties wereldwijd. Met meer dan 163 miljard euro in portefeuille behoren ze bij de top van asset management.Naast obligatie- en multi-assetfondsen biedt Pictet een ruim gamma aan themafondsen. Drie interne Fidea-fondsen beleggen onderling in drie themafondsen van Pictet: Digital, SmartCity en Global Environmental Opportunities.

 • Pictet – Digital (LU0340554913): belegt wereldwijd in bedrijven met innovatieve digitale producten en diensten. Dankzij grensverleggende interactieve technologie transformeren deze ondernemingen alle aspecten van ons dagelijks leven en alle sectoren van de economie, gaande van bankieren en verzekeringen, retailhandel, media en reclame, gezondheidszorg, entertainment tot transport. Het Digital-fonds van Pictet bestaat in 2018 tien jaar. In die periode heeft digitalisering een forse opmars gekend en de beheerders blijven investeren in de sterkste bedrijven uit de digitale economie die hun aantal gebruikers de volgende jaren nog kunnen verhogen, vandaag al winstgevend zijn en redelijke waarderingen hebben. Lees er alles over in dit artikel van Pictet.
 • Pictet – SmartCity(LU0503634221): Dit fonds speelt in op de groeiende tendens van urbanisatie. 55% van de wereldbevolking leeft in een stedelijke omgeving en dit percentage zal groeien tot 70% tegen 2050. Steden zijn niet alleen economisch belangrijk, maar zorgen helaas ook voor vervuiling en slechte luchtkwaliteit. Om de groeiende populatie het hoofd te bieden, moeten steden op zoek naar slimme oplossingen om de levenskwaliteit te garanderen. Het SmartCity-fonds investeert in bedrijven die innovatieve ideeën en technologieën op de markt brengen om een stad op verschillende vlakken te helpen. Het fonds groepeert de bedrijven in drie subthema’s: “een stad bouwen”, “een stad leiden” en “leven in de stad”. Onder deze thema’s vallen o.m. infrastructuur, afvalverwerking, gezondheidszorg, energie-efficiënte gebouwen, onderwijs,… Een innovatief toekomstgericht thema.
 • Pictet – Global Environmental Opportunities (LU0503631714): Natuurbehoud is een belangrijke wereldwijde tendens. Consumenten, overheden en de privésector worden steeds milieubewuster. We voelen meer en meer de impact van klimaatverandering en milieuvervuiling. De gezamenlijke belangen, technologische ontwikkelingen en toenemende zorgen rond gezondheidsaspecten ondersteunen het streven om de natuurlijke hulpbronnen van de aarde te beschermen. Dit fonds investeert in effecten van bedrijven die actief zijn in de hele waardeketen van het milieu. Daarbij geeft men de voorkeur aan bedrijven die actief zijn in diensten, infrastructuren, technologieën en middelen met betrekking tot milieuduurzaamheid.

Alle informatie over deze fondsen vindt u in de essentiële informatiedocumenten van de interne Fidea-fondsen en de fondsenfiches en beleggersinformatie van Pictet. Lees steeds al deze documentatie alvorens te investeren in een fonds.

Informatie Flossbach von Storch

Flossbach von Storch AG werd in 1998 opgericht door Bert Flossbach en Kurt von Storch. Tegenwoordig is de onderneming een van de grootste bankonafhankelijke vermogensbeheerders in Duitsland – en nog altijd volledig in handen van de oprichters en de kaderleden. Flossbach von Storch staat voor een multi-asset-strategie – deze strategie is onderdeel van het DNA van de onderneming: vermogens handhaven en vergroten door deze te spreiden over verschillende beleggingsklassen. Een beleggingsstrategie dient duidelijke regels en principes te volgen. Bij Flossbach von Storch zijn er vijf principes – vijf postulaten, waarop alle beleggingsbesluiten gebaseerd zijn: diversificatie, flexibiliteit, kwaliteit, solvabiliteit en waarde. (bron: Flossbach von Storch)

Fidea FVS Multiple Opportunities II RT belegt onderliggend in het fonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT, het vlaggenschip van Flossbach von Storch.

 • Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT (LU1038809395): belegt zijn vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijv. aandelenleningen, warrantleningen, converteerbare leningen), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en vastetermijndeposito's. Minstens 25% van het nettovermogen wordt permanent belegd in kapitaalparticipaties. Maximaal 20 % van het nettodeelfondsvermogen mag indirect in edelmetalen worden belegd.

Alle informatie over deze fondsen vindt u in de essentiële informatiedocumenten van de interne Fidea-fondsen en de fondsenfiches en beleggersinformatie van Flossbach von Storch. Lees steeds al deze documentatie alvorens te investeren in een fonds.

Informatie Triodos

Triodos Investment Management is een wereldwijd actieve impactinvesteerder. Triodos verbindt het gevoel van urgentie voor verandering met de overtuiging dat beleggen een blijvend verschil kan maken. Zij zijn een katalysator in de overgang naar een wereld die eerlijker, duurzamer en menselijker is. (bron: Triodos)

Omdat Fidea zich met volle overtuiging schaart achter het duurzame karakter van wat Triodos te bieden heeft, bieden we via het interne fonds Fidea Triodos Sustainable Equity Fund het onderliggende fonds Triodos Global Equities Impact Fund aan.

 • Triodos Global Equities Impact Fund (LU0278271951): dit fonds belegt in aandelen van bedrijven die duurzame oplossingen aanbieden. Deze bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties op basis van 7 thema’s: duurzame voeding en landbouw, duurzame mobiliteit en infrastructuren, hernieuwbare grondstoffen, circulaire economie, welvarende en gezonde bevolking, duurzame innovatie, sociale inclusie en emancipatie.

Hier vindt u meer informatie over het beleggingsbeleid van Triodos.

Alle informatie over deze fondsen vindt u in de essentiële informatiedocumenten van de interne Fidea-fondsen en de fondsenfiches en beleggersinformatie van Triodos. Lees steeds al deze documentatie alvorens te investeren in een fonds.

Inventariswaarden Flexinvest (KBC-Life)

Fonds ISIN-code Datum NIW NIW  Profiel
Cash BE0389429714 13/09/2021 309,52 zeer defensief
Defensive BE0389434763 13/09/2021 409,33 defensief
Dynamic BE0389432742 13/09/2021 491,09 dynamisch
European Bonds BE0389167033 13/09/2021 474,12 defensief
European Equities BE0389168049 13/09/2021 317,04 dynamisch
Neutral BE0389433757 13/09/2021 463,50 dynamisch
Top 5 Sector BE0389431736 13/09/2021 533,96 dynamisch
World Equities BE0389166027 13/09/2021 347,14 dynamisch