Arbeidsongeschiktheid en overlijden

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Gewaarborgd inkomen zelfstandige

Je bent zelfstandig (buiten vennootschap) en verzekert je inkomensverlies in een periode van arbeidsongeschiktheid. Een verzekering Arbeidsongeschiktheid (tak2) is een ziekteverzekeringsovereenkomst van Baloise Insurance naar Belgisch recht.

Je spreekt met ons af voor welk aanvullend inkomen je verzekerd bent bij volledige arbeidsongeschiktheid (> 67%). Wij betalen je dat maandelijkse bedrag om het inkomensverlies deels te compenseren en betalen in die periode ook de verzekeringspremie terug die je hiervoor betaald had.

Tussen 25 % en 67 % arbeidsongeschiktheid is onze tussenkomst proportioneel, vanaf 67 % arbeidsongeschiktheid ontvang je een volledige tussenkomst.

Wat is verzekerd?

 • Inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid (economisch verlies)
 • Optioneel: vergoeding voor verminderde lichamelijke geschiktheid (fysiologisch verlies)
 • Keuze tussen volgende te verzekeren risico’s.
  Arbeidsongeschiktheid als gevolg van:
  • ziekte en alle ongevallen;
  • ziekte.
 • Fysieke aandoeningen en psychische stoornissen blijven verzekerd tot je weer genezen bent.
 • Andere psychische aandoeningen en functionele stoornissen zoals burn-out, zijn ook verzekerd. Maar hier is de periode van uitkering beperkt tot maximaal 1 jaar (inclusief de eigenrisicotermijn) en je kunt er slechts 1 keer een beroep op doen.
 • Voor zelfstandigen bedraagt het maximale verzekerde bedrag 80 % van het jaarlijks netto belastbaar beroepsinkomen.
 • Het verzekerde maandbedrag kan van het volgende type zijn:
  • een constant bedrag;
  • een toenemend bedrag (jaarlijks stijging met 2 % bij een schadegeval, nadien terug het oorspronkelijk niveau);
  • een optimaal toenemend bedrag (zowel je premie als je maandbedrag stijgen jaarlijks met 2 % ongeacht of een schade zich voordeed of niet).

Tarief

Is afhankelijk van je beroep.

Wat is niet verzekerd?

 • Wat het ziekenfonds al terugbetaalt
 • Verminderde lichamelijke geschiktheid (fysiologisch verlies), maar die kan wel mee verzekerd worden
 • Inkomensverlies bij een arbeidsongeschiktheid die lager is dan 25 %

Zijn er beperkingen in dekking?

 • Vooraf gekende aandoeningen die aanleiding geven tot economische arbeidsongeschiktheid worden ofwel uitgesloten, ofwel verzekerd op voorwaarde van een medisch akkoord en de betaling van een bijkomende premie.
   
 • Arbeidsongeschiktheid tussen de graad van 25 % tot en met 66 % wordt proportioneel verzekerd.
   
 • Tijdens de eigenrisicotermijn zullen wij niet betalen, je draagt tijdens deze periode zelf het risico. Je kunt kiezen voor een periode van 1, 2, 3, 6 of 12 maanden.

Je bent verzekerd tot je wettelijke pensioenleeftijd.

Wat zijn je verplichtingen?

 • Je kunt de verzekering nemen tot 45 of 50 jaar, de onderschrijvingsleeftijd hangt af van je beroep.
   
 • Bij het nemen van de polis ben je verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van het risico nauwkeurig mee te delen.

  Lees hier welke stappen je zult moeten doorlopen voor de medische en financiële acceptatie van je arbeidsongeschiktheids- of overlijdensverzekering. 
   
 • Bij een schadegeval moet je ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het schadegeval bezorgen.

  Lees hier welke stappen je zult moeten doorlopen voor de aangifte van je arbeidsongeschiktheid.
   
 • Je informeert ons over je professionele activiteiten en alle wijzigingen daarvan (wijziging van job, wijziging van jobinhoud, wijziging van werkgever, wijziging van loon, …), aangezien dat elementen van onze risico-inschatting zijn.

Meer informatie over Gewaarborgd inkomen?

Neem contact op met je makelaar.

Wil je een polis nemen?

Bekijk dan eerst de IPID-fiche Arbeidsongeschiktheid, de Algemene Voorwaarden en onze segmentatiecriteria om je grondig te informeren. 

Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.