Professioneel

Overlijdensverzekering bedrijfsleider

Overlijdensverzekering

Je bent een zelfstandig bedrijfsleider en de vennootschap verzekert een overlijdenskapitaal dat de verzekeraar bij je overlijden betaalt aan begunstigde(n) die je hebt aangeduid, of de vennootschap zelf.

De Overlijdensverzekering is een levensverzekering (tak21) van Baloise Insurance naar Belgisch recht.

We spreken af voor welk kapitaal je verzekerd bent. Dit is nodig voor iedereen die zijn nabestaanden financieel wil beschermen.

Duur

De minimale duurtijd van de waarborg is 1 jaar.

Je bent maximaal 64 jaar bij het starten van de overlijdensverzekering en de polis stopt ten laatste als je 80 jaar bent.

Wat is verzekerd?

Bij een tijdelijke overlijdensverzekering is dat een vast kapitaal.

Bij een schuldsaldoverzekering vermindert het verzekerde kapitaal tijdens de looptijd van het contract, dit in verhouding met de schuld.

Je kiest hoe het verzekerde kapitaal daalt gedurende de looptijd:

  • lineair;
  • daling 1x per jaar of daling elk semester, trimester of maand;
  • daling volgens een tabel opgesteld door de verzekeringnemer.

De daling van het kapitaal kan uitgesteld worden.

De verzekeringnemer kan ervoor opteren om een of meerdere aanvullende verzekeringen te nemen:

Premieterugbetaling

Als je minstens 25 % arbeidsongeschikt bent door ziekte en/of ongeval, dan betalen wij de verzekeringspremie terug die je hiervoor hebt betaald. Het bedrag van de premieterugbetaling is in verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad.

Arbeidsongeschiktheidsrente

Als je minstens 25 % arbeidsongeschikt bent door ziekte en/of ongeval, dan betalen wij het verzekerde maandbedrag. Dit bedrag is verzekerd in verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad. Deze verzekering wordt genomen samen met de verzekering Premieterugbetaling.

Ongevallen

We verzekeren een kapitaal bij overlijden of bij volledige, blijvende arbeidsongeschiktheid (minstens 67 %) ten gevolge van een ongeval (inclusief verkeersongevallen).

Verkeersongevallen

We verzekeren een kapitaal bij overlijden of bij volledige, blijvende arbeidsongeschiktheid (minstens 67 %), ten gevolge van een verkeersongeval.

Wat is niet verzekerd?

De waarborg Overlijden is niet verworven bij overlijden:

  • door zelfmoord van de verzekerde binnen het jaar;
  • als gevolg van een opzettelijke daad van de verzekeringnemer of de begunstigde;
  • als gevolg van de vrijwillige deelname aan een wanbedrijf, misdaad of vechtpartij, tenzij in geval van wettige zelfverdediging;
  • als gevolg van de actieve deelname van de verzekerde aan arbeidsconflicten, stakingen, lock-outs of oproer;
  • oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog;
  • als gevolg van een ongeval met een luchtvaartuig, tijdens andere vluchten dan voor het normale vervoer van personen en goederen;
  • bepaalde gevaarlijke sporten (valschermspringen, deltavliegen, …).

Tarief

De verzekeringspremie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. 

De premie is afhankelijk van de uitkomst van een medische acceptatie. Je kunt een offerte vragen aangepast aan je persoonlijke situatie.

Baloise Insurance kan het bedrag van de premie elk jaar herzien.

Kosten en taksen

De verzekeringspremie die je betaalt, omvat de risicopremie om het overlijdensrisico te waarborgen en kosten voor de werking van Baloise Insurance.

Op deze premie wordt een taks van 4,4 % ingehouden.

Meer informatie over de overlijdensverzekering bedrijfsleider?

Neem contact op met je makelaar.

Wil je een polis nemen?

Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.