FR
NL
FR
NL
Groepsverzekering Individuele Pensioentoezegging voor loontrekkenden
Een fiscaal interessante vorm van uitgesteld loon

Werkgevers die al een groepsverzekering voor alle werknemers hebben onderschreven en die voor een welbepaalde werknemer een extra aanvullend pensioen wensen op te bouwen, kunnen hiervoor een Individuele Pensioentoezegging voor Loontrekkenden afsluiten. 

De werkgever bepaalt het premiebudget voor de opbouw van een pensioenvoorziening, en kan daarbovenop nog een aantal risicowaarborgen voorzien. 

Dit specifieke plan hoeft dus niet in dezelfde dekkingen te voorzien of op dezelfde manier te zijn opgebouwd als het Benefit Plan dat je voor alle werknemers hebt voorzien, maar het moet wél gaan over een niet-stelselmatige toekenning voor een groep van werknemers.

Bovendien genieten de betrokkenen dezelfde voordelen als bij een andere groepsverzekering:

 

  • een fiscaal interessante vorm van uitgesteld loon, waarbij ze meer overhouden dan bij een loonsverhoging.
  • bovendien kunnen zij jaarlijks een bijkomende, niet-belastbare winstdeelname krijgen.
  • een polisvoorschot of inpandgeving maakt het mogelijk om een in de EER gelegen vastgoed te verwerven, te bouwen of te verbouwen.
  • de uitkering bij overlijden is vrij van successierechten voor de echtgen(o)ot(e) of kinderen jonger dan 21 jaar.
Meer informatie?

Vraag zeker advies aan je makelaar. Samen met Baloise stelt hij voor jou een plan op perfect op jouw maat, waarmee je je werknemers een uniek voordeel aanbiedt.

Makelaar zoeken
Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.