Professioneel

Groepsverzekering

Meer financiële zekerheid voor je medewerkers

Gemotiveerde werknemers zijn voor elke onderneming de motor voor rendabele groei. Als er met een van je beste medewerkers plots iets gebeurt, raakt jou dat persoonlijk. Maar een ernstig voorval met een werknemer heeft ook een negatieve impact op de onderneming. Je mensen zijn op zoek naar financiële zekerheid, hun inkomen is namelijk niet alleen belangrijk voor hen, maar ook voor hun gezin of andere personen ten laste. Partners en gezinnen van werknemers lopen financiële risico’s als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid of, erger nog, overlijden. Ook voor het aanvullende pensioen van medewerkers kun je een belangrijke bijdrage leveren. Het wettelijk pensioen staat immers onder druk en je kunt extra fiscale voordelen genieten voor premies die je betaalt voor het aanvullend pensioenkapitaal voor je werknemers.

Vergelijking loon/groepsverzekering

Loonlasten zijn hoog, maar met de groepsverzekering heb je een bijzonder aantrekkelijk (para)fiscaal instrument ter beschikking. Een voorbeeld toont ons duidelijk het verschil tussen het nettoresultaat van een loonsverhoging van 500 euro en het nettoresultaat van hetzelfde bedrag als premiebetaling in het kader van een groepsverzekering (waarborg Pensioen).

Een loonsverhoging via een groepsverzekering levert een 77 % hogere vergoeding op voor je werknemer in vergelijking met een klassieke loonsverhoging. Voor jou als werkgever betekent dit een loonlastenverlaging van 11 %.

Je beschikt met de groepsverzekering dus over meer financiële middelen om je werknemers extra te belonen, te motiveren en aan je bedrijf te binden. Daarom draagt de groepsverzekering bij tot de continuïteit in het bedrijf, betere prestaties en een verhoogd rendement. En dat zowel voor grote ondernemingen als voor kmo’s.

Vergelijking loon/groepsverzekering

De voordelen van de groepsverzekering

Voor jou als werkgever

  • Je bouwt een langetermijnrelatie op met je personeel.
  • Je beschikt over een onmisbaar argument bij het aanwerven van nieuwe personeelsleden.
  • Een groepsverzekering is voor jou goedkoper dan een gewone loonsverhoging.
  • Je kunt de werkgeversbijdragen voor 100 % inbrengen als bedrijfslast indien aan alle wettelijke vereisten voldaan is.

Voor jouw werknemers

  • Je werknemers ontvangen een fiscaal interessante vorm van uitgesteld loon.
  • Zij houden meer over dan bij een loonsverhoging.
  • Bovendien kunnen zij jaarlijks een bijkomende, niet-belastbare winstdeelname krijgen.
  • Voor de persoonlijke bijdragen genieten zij een belastingvermindering.
  • Polisvoorschot en inpandgeving maken het mogelijk om in de EER vastgoed te verwerven, te bouwen of te verbouwen.
  • De uitkering bij overlijden is vrij van successierechten voor de echtgen(o)ot(e) of kinderen jonger dan 21 jaar.